Nyomtatás

Meghívó - Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság 2017. május 16-án /kedden/ 16 óra 00 percre

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2017. május16-án /kedden/ 16 óra 00 percre rendesülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995.(V.11.)önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról. (írásban)

Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

2./ Jelentés az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Jelentés a belső ellenőr 2016. évi ellenőrzési tapasztalatairól. (írásban)

Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr

4./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója. (írásban)

Előadó: Bodnár Attila ügyvezető

5./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. tőkeemeléséről. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról. (írásban)

Előadó: Móczó Zsófia ügyvezető

7./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő, gépkocsi tárolására szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról. (írásban)

Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

8./ Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról. (írásban)

Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

9./ Beszámoló Jászapáti Városi Önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának 2016. évi időszakos végrehajtásáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés

Napirendi javaslat:

1./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjéről. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Köznevelési szerződés módosításáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott települési támogatás iránt beadottkérelmének elbírálásáról (írásban)

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2017. május 12.

Borbás Zoltán s.k.
Jászapáti Városi ÖnkormányzatPénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke