A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Soros Képviselő-testületi ülés 2017. június 22-én /csütörtökön/ 14.00 óra

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. június 22-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.             (szóban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                     (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                        (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendelet módosítására.

1./ A családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló
       4/2011.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.              (írásban)

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III./ Előterjesztések.

1./ Javaslat az Önkormányzat 2017. II. félévi munkatervére.                       (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti beszámolója a 2016/2017-es nevelési évről.

     Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető                        (írásban)

3./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2016. évi
        tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.                      (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ A Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről.    (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Jászapáti, Vince utca 3. (hrsz.: 611) szám alatti ingatlan értékesítéséről.  (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ Jászapáti Városi Önkormányzatnál és intézményeinél 2016. évben végzett részletes belső
      ellenőrzési jelentés tudomásulvételéről.              (írásban)

      Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

7./ A Jászberényi Polgármesteri Hivatal által benyújtandó, EFOP-1.2.9-17 kódszámú „Nők a
      családban és a munkahelyen” című pályázatról.             (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről.                   (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés:

1./  A Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői - magasabb vezető -
        állására kiírt pályázat elbírálásáról.                   (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Kitüntető díjak adományozása.                (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2017. június 15.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100