A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Soros Képviselő-testületi ülés 2017. szeptember 21-án /csütörtökön/ 14.00 órára

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. szeptember 21-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.             (szóban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                     (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                        (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendelet alkotására, ill. módosítására.

1./ A partnerségi egyeztetés szabályairól.                              (később kerül megküldésre)
    Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
    Eladó: Farkas Ferenc polgármester                                                         (írásban)

3./ A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 17/2016.(VI.30.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról.        (írásban)
   Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.)számú önkormányzati rendeletének módosításáról.                                    (írásban)
    Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III./ Előterjesztések.

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről.
    Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                      (írásban)

2./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. első féléves gazdasági tevékenységéről.  (írásban)
   Előadó: Tótin Lóránt ügyvezető

3./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról.    (írásban)
    Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

4./ Jászapáti város belterületén található 39 db fa kivágásáról és 3 db fa gallyazásáról.
     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                      (írásban)

5./ Jászapáti város vízi-közművei gördülő fejlesztési tervének (2018-2032. közötti időszak) elfogadásáról.                                                                                           (írásban)
     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ Gömöri József egyéni vállalkozó által bérelt Jászapáti, Damjanich út 8. szám 3. ajtó alatti helyiségben villamos energia teljesítmény bővítés engedélyezése és támogatása.
    Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                      (írásban)

Zárt ülés

1./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagságáról.
    Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                       (írásban)

2./ Társasházi közös tulajdon kizárólagos használatához történő hozzájárulásra.
    Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                      (írásban)

 

 

Jászapáti, 2017. szeptember 14.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100