A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó soros képviselő-testületi ülésre 2017. 10. 19.

      M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. október 19-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.             (szóban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                     (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                        (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ A helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotásáról.                           (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III./ Előterjesztések.

1./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának
      értékelése.                                                                                                (írásban)

      Előadó: Kalmárné Nagyistván Erika intézményvezető

2./ A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2017/2018-as nevelési évének munkaterve.

     Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető                                                (írásban)

3./ 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.                                          (írásban)

      Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

4./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról.

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                    (írásban)

5./ „Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátásáról.                     (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ „Termálvíz komplex hasznosítása Jászapátin” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező
      tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátásáról.                                     (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 számú, „Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti
        településen” című projekthez kapcsolódó építési beruházási feladatok ellátására vonatkozó

        közbeszerzéshez szükséges ajánlattételi felhívás, és közbeszerzési dokumentáció
        elfogadásáról.                                                                 (írásban, ill. elektronikus formában)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                               

8./ A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 számú „Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti
        településen” című projekthez kapcsolódó építési beruházási feladatok ellátására

        ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásáról.                                            (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés

1./ A Jászapáti, István király út 37. szám 4. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati
      tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és a

      lakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázatok elbírálásáról.

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  (írásban)

Jászapáti, 2017. október 12.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100