A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2017. október 17-én /kedden/ 16 óra 00 percre

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.                                          (írásban)
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                    (írásban)

3./ „Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” című pályázathoz kapcsolódóan  a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátásáról.                                (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ „Termálvíz komplex hasznosítása Jászapátin” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező  tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátásáról.      (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 számú, „Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti településen” című projekthez kapcsolódó építési beruházási feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzéshez szükséges ajánlattételi felhívás, és közbeszerzési dokumentációelfogadásáról.     (írásban, ill. elektronikus formában)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                               

6./ A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 számú „Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti településen” című projekthez kapcsolódó építési beruházási feladatok ellátására ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásáról.                                            (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A Jásztánc Alapítvány kérelméről             (írásban)
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

8./ A Jászapáti Színjátszó Kör kérelméről                                        (írásban)
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

Zárt ülés

Napirendi javaslat:

1./ A Jászapáti, István király út 37. szám 4. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati  tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és alakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázatok elbírálásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  (írásban)

 

Jászapáti, 2017. október 13. 

Borbás Zoltán s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat Pénzügyi, 
Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100