A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2017. december 12-én /kedden/ 16 óra 00 percre

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Tulajdonosi és

     Vagyonkezelői Bizottságának 2018. I. féléves munkatervéről                      (írásban)

     Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

2./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel megkötött, a helyben biztosítható

     közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            (írásban)

3./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. folyószámla-hitel és beruházási hitel
     kiváltásával kapcsolatos kérelméről                                                            (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Jászkisér Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   (írásban)

5./ A Jászapáti, Damjanich út 8.szám (2783 hrsz.) alatt található önkormányzati tulajdonú in-

     gatlanból 20 m2 alapterületű udvarrész bérbeadásáról, valamint a tervezett elektromos

     energia betáplálás kialakításához tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadásáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   (írásban)

6./ Fehér Zoltán egyéni vállalkozóval kötött villamosenergia továbbadási szerződés

     módosításáról.                                                                                                    (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A Kígyó Dojo Harcművészeti Sportegyesület kérelméről                                   (írásban)

     Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

Zárt ülés

1./ Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről.               (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

2./ Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről.                (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester       

3./ Vágó Pál Helytörténeti gyűjtemény kezelésével és a Kiállítótér működtetésével kapcsolat- 

      ban megbízási szerződés kötéséről.                                                                    (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                         

4./ Jászapáti  ingatlan vételéről.                                                                                 (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2017. december 07.

                                                                                             Borbás Zoltán s.k.

                                                                             Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                         Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100