A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Soros Képviselő-testületi ülés 2017. december 14-én

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. december 14-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.             (szóban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                     (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                        (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek módosítására.

III./ Előterjesztések.

1.a./ Jászapáti város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról.   (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester             

                                                  

1.b./ A településkép védelméről szóló rendelet elfogadásáról.                         (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel megkötött, a helyben biztosítható

     közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            (írásban)

3./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. folyószámla-hitel és beruházási hitel
       kiváltásával kapcsolatos kérelméről                                                            (írásban)

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Tájékoztató a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
       megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.                                                      (írásban)

       Előadó: Borics László Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság elnöke

5./ Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2017. évi felülvizsgálatáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   (írásban)

6./ A Képviselő-testület 2018.I. félévi munkatervének elfogadásáról.                    (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

7./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapján képező

     2018. évi célok meghatározásáról.                                                                       (írásban)

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

8./ Jászkisér Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   (írásban)

9./ A Jászapáti, Damjanich út 8.szám (2783 hrsz.) alatt található önkormányzati tulajdonú in-

     gatlanból 20 m2 alapterületű udvarrész bérbeadásáról, valamint a tervezett elektromos ener-

     gia betáplálás kialakításához tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadásáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   (írásban)

10./ Fehér Zoltán egyéni vállalkozóval kötött villamosenergia továbbadási szerződés

       módosításáról.                                                                                                    (írásban)

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

 

Zárt ülés

 

1./ Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről.               (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

2./ Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről.                (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester       

3./ Vágó Pál Helytörténeti gyűjtemény kezelésével és a Kiállítótér működtetésével kapcsolat- 

      ban megbízási szerződés kötéséről.                                                                    (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                         

4./ Jászapáti  ingatlan vételéről.                                                                                 (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

Jászapáti, 2017. december 7.

 

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100