A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2018. február 13-án /kedden/ 16 óra 00 percre

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
       kötelezettségeinek megállapításáról.                                                                  /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról.       /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester       

3./ A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők

     illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.             /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 235/2017. (XII.14.) sz. Képviselő-
     testületi határozatának módosításáról.                                                                /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

  

5./ Jászapáti város és térsége közigazgatási területén a rendelési időn kívül alapellátási szintű
     Központi Orvosi Ügyeleti szolgálat ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ Pappné Tősér Éva egyéni vállalkozóval kötendő megbízási szerződésről.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

7./ „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
     csatlakozásról.                                                                                                      /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés

1./ Jászapáti, Hunyadi u. 33. (2527/1 hrsz.) szám alatti ingatlan vételi ajánlatáról. /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás

     igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról               /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2018. február 09.   

                                                                                     Borbás Zoltán s.k.

                                                                               Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                         Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100