A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Soros Képviselő-testületi ülés 2018. április 19.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2018. április 19-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről./szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés./írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Egyes rendeletek módosításáról. /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

III./ Előterjesztések.

1./ Jelentés az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jelentés a belső ellenőr 2017. évi ellenőrzési tapasztalatairól.
Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. I. féléves munkatervének módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék begyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről./írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

IV./ Zárt ülés

1./ A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám (2783 hrsz.) 4. ajtó alatt található, 38 m2 alapterületű, illetve Jászapáti, Damjanich u. 8. szám (2783 hrsz.) 5. ajtó alatt található, 38 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlanban lévő helyiségek bérbeadásáról./írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti, István király út 37. szám 1. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 73 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és a lakáshoz tartozó 14 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázatok elbírálásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 3. ajtó (2805/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 85 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról./írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2018. április 12.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100