A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2018. április 17-én /kedden/ 16 óra 00 percre rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1./ Jelentés az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jelentés a belső ellenőr 2017. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

     Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Tulajdonosi és

     Vagyonkezelői Bizottságának 2018. I. féléves munkatervének módosításáról   /írásban/

      Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

4./ A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék begyűjtéséről szóló közszolgáltatási
     szerződés megkötéséről.                                                                                     /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ A Jászberényi Sportegyesület Fogathajtó és Díjugrató Szakosztály kérelméről /írásban/

     Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

6./ A Jásztánc Alapítvány kérelméről                                                            /írásban/

     Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

7./ A Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesületének kérelméről  /írásban/

     Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Zárt ülés

1./ Első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás

     igénylése iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról                                               /írásban/

     Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

2./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt benyújtott kérelem elbírálásáról             /írásban/

     Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

3./ A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám (2783 hrsz.) 4. ajtó alatt található, 38 m2 alapterületű,

   illetve Jászapáti, Damjanich u. 8. szám (2783 hrsz.) 5. ajtó alatt található, 38 m2 alapterületű

önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlanban lévő helyiségek
    bérbeadásáról.                                                                                                     /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 

4./ A Jászapáti, István király út 37. szám 1. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati
     tulajdonú, 73 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és a
     lakáshoz tartozó 14 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázatok elbírálásáról.  /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 3. ajtó (2805/3 hrsz.) alatt található,
      önkormányzati tulajdonú, 85 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások”
      költségelvű bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról.                               /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2018. április 13.    

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100