A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Soros Képviselő-testületi ülés 2018. május 17-én

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2018. május 17-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
         intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról.                                         /írásban/

         Előadó: Dr.Tóth Péter Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

III./ Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2018.
         évi felülvizsgálatáról.                                                                                       /írásban/

         Előadó: Farkas Ferenc polgármester

IV./ Rendeletek és előterjesztés.

1./ A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995.(V.11.) önkormányzati
     rendelet felülvizsgálatáról.                                                                                  /írásban/

     Előadó: Borbás Zoltán a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

2./ A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009.(X.1.) számú    

     önkormányzati rendelet módosításáról                                                                /írásban

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Jelentés az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ Jelentés a belső ellenőr 2017. évi ellenőrzési tapasztalatairól

     Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr                                                  /írásban/

V./ Előterjesztések.

1./ Az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának
     értékelése.                                                                                                           /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2018. évben.

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                              /írásban/

3./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

     Előadó: Tótin Lóránt ügyvezető                                                 /később kerül kiküldésre/

4./ Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló. /írásban/

     Előadó: Móczó Zsófia ügyvezető

5./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő, gépkocsi tárolására szolgáló helyiségek bérleti díjának

     felülvizsgálatáról.                                                                                                 /írásban/

     Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

6./ Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának
     felülvizsgálatáról.                                                                                                /írásban/

     Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

7./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának
       időarányos végrehajtásáról.                                                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

       támogatására című pályázaton történő részvételéről

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 /írásban/

9./ A Jászapáti 2366 helyrajzi számú ingatlan egy részének átadása a Jászapáti

     Városüzemeltető Kft. részére, teniszpályák építése céljára

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

Jászapáti, 2018. május 10.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100