A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Soros Képviselő-testületi ülés 2018. június 21.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2018. június 21-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek:

1./ Az állatok közterületen történő tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                     /írásban/

III./ Előterjesztések.

1./ Javaslat az Önkormányzat 2018. II. félévi munkatervére
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről
Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető

3./ A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. Jászapáti Városban nyújtott 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ Az óvodai és iskolai szociális segítés bevezetéséről a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központban
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./Szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási lehetőségéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

6./ Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” c. pályázat kapcsán Sportágválasztó és Gyalogló-kocogó ünnep lebonyolításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

8./ A TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00004 azonosítószámú, Jászapáti szegregált lakókörnyezetben   élők életminőségének előre mozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül c. pályázat keretén beül „Rendezvények szervezése” tárgyban
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                     /írásban/

9./ A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00982-Jászapáti Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása- című projekt kapcsán eszközbeszerzésről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

10./ A Trió-Média Jászberény Kft-vel kötött támogatási szerződés módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

IV. Zárt ülés

1./ A Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6.szám 2. emelet 8. ajtó (2805/3 hrsz) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Kitüntetések adományozásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 

Jászapáti, 2018. június 13.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100