A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2018. június 27-én /szerdán/ 16.00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Rendeletek

1./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 11/2014.VII.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

II. Előterjesztések

1./A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekthez kapcsolódóan képzések lebonyolítására

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” c. pályázat kapcsán Sportágválasztó és Gyalogló-kocogó ünnep lebonyolításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt vonatkozásában projektszintű könyvvizsgálat elvégzéséről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt vonatkozásában projektszintű könyvvizsgálat elvégzéséről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előre mozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan Étkeztetési szolgáltatás ellátásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előre mozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan Életvezetési tanácsadás tevékenység ellátásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előre mozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan „Tiszta udvar, rendes ház” verseny lebonyolításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2018. június 26.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100