A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2018. július 09-én /hétfőn/ 16.00 órára rendkívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.Rendeletek

1./ A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 17/2013.(VI.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

II. Előterjesztések

1./„Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesületbe való csatlakozásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ A „Sportöltöző építése” tárgyú közbeszerzési eljárás fedezetének megemeléséről az eljárás eredményessége érdekében

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A „Sportöltöző építése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú „Humán kapacitás fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó minőségi szolgáltatásfejlesztés és tehetséggondozás témakörében előadások, tréningek megtartására

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./A VP6-19.2.1-48-7-17 kódszámú „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című pályázaton való részvételről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ A Tiszamenti regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemei bérleti díjának módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ Az Önálló Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ „Épületfelújítás Esély Otthon programhoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Zárt ülés:

1./Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás keretében megállapított összeg miatti fellebbezés előterjesztéséről

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

2./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti intézményvezető -magasabb vezető- állására kiírt pályázat elbírálásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./A Jászapáti, István király út 3. szám 1.emelet 2. ajtó (2801/2/A/8. hrsz) alatt található önkormányzati tulajdonú, 57 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű „Holcim” bérlakás bérbeadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2018. július 06.


Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100