A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Soros Képviselő-testületi ülés 2018. szeptember 20-án /csütörtökön/ 14.00 órára

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2018. szeptember 20-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Előterjesztések.

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. I. féléves gazdasági tevékenységéről
Előadó: Tótin Lóránt ügyvezető                                                                         /írásban/

3./ Jászapáti Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ Földgáz-kereskedelmi szerződéskötés 2019. 01. 01. és 2021. 01. 01. közötti időszakra vonatkozóan
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003 „Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése” című projekt kapcsán közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                           /később kerül kiküldésre/

6./ A Jászapáti, István király út 20. szám (74 hrsz.) alatt található, 521 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlan használatba adásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

7./ A Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6. szám (2805/3 hrsz) alatt található, önkormányzati tulajdonú, orvosi rendelőben lévő 18 m2 alapterületű iskolaorvosi rendelő bérleti szerződésének I. számú módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

8./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                              /írásban/

9./ A „SZEM ELŐTT” - komplex hálózati projekthez történő csatlakozásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

Zárt ülés

10./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 9. ajtó (2805/3/A/10 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 93 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáró
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

11./ Jászapáti, József Attila u.1. szám alatti (892/1 hrsz, 892/2 hrsz) ingatlanok megvásárlásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 

Jászapáti, 2018. szeptember 13

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100