A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Soros Képviselő-testületi ülés 2018. november 21-én

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2018. november 21-én /szerdán/ 16.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek

1./ Szervezeti és működési szabályzatról szóló 16/2014.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előadó:Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                               /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018.III. negyedévi gazdasági tevékenységéről

     Előadó:Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Kezelői jog törlése a Jászapáti 4701 és 4705 hrsz-ú ingatlanok ingatlan- nyilvántartásból

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekthez kapcsolódóan Cselekvési terv elfogadása

     Előadó:Farkas Ferenc polgármester                                 /írásban, melléklet emailben/

Zárt ülés

1./ AJászapáti István király u. 5.szám 1. emelet 2.ajtó (2802/9/A/7 hrsz.) alatt található, 

     önkormányzati tulajdonú, 76 m2 alapterületű, összkomfortos, szolgálati lakás bérbeadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Előterjesztés a Pájer Antal díj odaítélésére                                                          /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2018. november 16.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100