A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Soros testületi ülés 2019. február 14-én /csütörtökön/ 14.00 órára

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2019. február 14-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek megalkotására

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról  

     Előadó:Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

   Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                               /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ A fogászati alapellátás vállalkozásban történő ellátásra vonatkozó szerződés felmondásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

2./Az „Útfelújítás Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ „Külterületi helyi közút fejlesztése és útkarbantartáshoz szükséges gépek beszerzése Jászapáti és Jászkisér településeken” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátására

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 4./  Jászapáti járásban” című pályázat kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó „Humán szolgáltatások fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó „Humán kapacitások fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról.

         Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 /írásban/

5./ Jászapáti Városi Önkormányzatának a „Három generációval az Egészségért” c. pályázaton  való részvételről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgálatatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázat kapcsán strand röplabdapálya felújítására

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

7./ Jászapáti Város Polgármestere 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

   Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                              /írásban/

                                              

Zárt ülés

1./ Jászapáti Város 1. számú fogorvosi körzetének működtetéséről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Jászapáti Város 2. számú fogorvosi körzetének működtetéséről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ A Jászapáti, Jókai u. 1. szám 3. ajtó (3164 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú,  53 m2 alapterületű, komfortos bérlakás bérbeadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú „A jászapáti fiatalok helyben  maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről

   Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

5./ A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám 3. ajtó (2783 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlanban lévő 136m2 alapterületű, körülhatárolt   terület bérbeadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/                                             

6./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 6. ajtó (2805/3/A/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                /írásban/

 

Jászapáti, 2019. február 08.

 Farkas Ferenc
 polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100