A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Soros testületi ülés 2019. március 21-én /csütörtökön/ 14.00 óra

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2019. március 21-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek megalkotására

1./ A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                              /írásban/

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003 (XII.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                              /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályza-táról szóló 16/2014. (X. 29.) önkormányzati rendeletének módosítására

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ nyilvános könyvtári ellátás 2018. évre vonatkozó beszámolója és 2019. évi munkatervének elfogadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                   / előterjesztés írásban, melléklet emailben/

2./ Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2018. évre vonatkozó beszámolója és 2019. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének elfogadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                    /előterjesztés írásban, melléklet emailben/

3./ A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ A Jászapáti Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 2018. évről szóló beszámolójának elfogadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

5./ II. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződésről

         Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 /írásban/

6./ III. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződésről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

7./ AZ EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódóan logopédus biztosításáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

8./ AZ EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódóan pszichológus és mediátor biztosításáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

9./ AZ EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódóan gyógytornász biztosításáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

10./ A TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú, „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előre mozdítása lakófunkciós és infrastrukturális fejlesztések segítségével” c. projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról      

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/                                             

Zárt ülés

1./ A Jászapáti, Vasút u. 1/A. szám (3255 hrsz.) alatt található, 72 m2 alapterületű, komfortos önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérbeadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 

 

Jászapáti, 2019. március 14.

 Farkas Ferenc
 polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100