A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Soros Képviselő-testületi Ülés 2019.05.16. 14. óra

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2019. május 16-án /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek megalkotására

 1. /Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

bérletéről, valamint elidegenítéséről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            /írásban/

 1. /Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) számú

önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            /írásban/

 1. /Jelentés az Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            /írásban/

 1. /Jelentés a belső ellenőr 2018. évi ellenőrzési tapasztalatairól

Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr                                           /írásban/

III./ Előterjesztések.

 1. /Az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának
  értékelése.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                       /írásban/

 1. /Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2019. évben.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            /írásban/

 1. / A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Előadó: Tótin Lóránt ügyvezető                                          /később kerül kiosztásra/

 1. /Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Előadó: Móczó Zsófia ügyvezető                                        /később kerül kiosztásra/

 1. /Tájékoztató a Képviselő-testület 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. /Fogászati ügyeleti ellátásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            /írásban/

 1. /„Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” tárgyú közbeszerzési eljárásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            /írásban/

 1. /Jászapáti, Dósa u. 2. sz. (hrsz.:1572) alatti lakóépület tetőszerkezetének felújításáról szóló szerződéskötéséről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            /írásban/

     9./ „Humán szolgáltatások fejlesztése” tárgyú, valamint a „Humán kapacitások fejlesztése”

           tárgyú közbeszerzési eljárásokról  

           Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                             /írásban/

 

Jászapáti, 2019. május 10.

 

 

 

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

 

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100