A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Képviselő-testületi soros ülés 2019. december 19.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2019. december 19-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek:

1./ Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 35/2001.(I.01.) önkormányzati rendelet, továbbá a 96/2000.(XII.14.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti terv módosításáról 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009. (X. 1.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária                                                                /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékeléséről értékeléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző                                                  /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzatra vonatkozó könyvvizsgálói feladatok elvégzése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról jóváhagyásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                       /írásban/

5./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2020. évre vonatkozó célok meghatározásáról 2020. évre vonatkozó célok meghatározásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző                                      /írásban/

 

Jászapáti, 2019. december 13.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100