A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Soros Képviselő-testületi ülés 2020. 02. 13.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2020. február 13-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester; Pócs János alpolgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

2./ A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ A családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 4/2011.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ A települési támogatásról szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásáról   szóló …../….. (….) önkormányzati rendeletének megalkotására.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjának módosításáról bérleti díjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc                                                                                        /írásban/

3./ Köztemetés ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ „Szatócsbolt 2” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ Műszaki ellenőri feladatok ellátása a TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ Jászapáti Város Polgármestere 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző                                                  /írásban/

 

Jászapáti, 2020. február 07.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100