Nyomtatás

Meghívó - Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2020. szeptember 15. (kedd)

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottsága
2020. szeptember 15-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2020. II. félévi munkatervének módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./Kérdések, bejelentések

 

 

Jászapáti, 2020. szeptember 11.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke