A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Képviselő-testületé soros ülésére 2020. szeptember 17.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2020. szeptember 17-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester; Pócs János alpolgármester    /szóban/

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés  
Előadó: Farkas Ferenc polgármester      /írásban/

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató
Előadó: Farkas Ferenc polgármester  /írásban/

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Előterjesztések

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármest /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(II.14.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester   /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkatervének módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc /írásban/

4./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Jászapáti Városi Sportegyesület kérelméről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester  /írásban/

 

Jászapáti, 2020. szeptember 11.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100