A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Lakossági Felhívás! - Tájékoztató az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

Tájékoztató az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

A veszélyhelyzet fennállásáig, - amely a jelenleg hatályos jogszabály alapján, 2021. május 23. - az önkormányzatok helyi rendeleteiben meghatározott előírások betartásával engedélyezett a kerti hulladékok égetése.

Városunkban a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete tartalmaz előírásokat.

A fentiekben hivatkozott rendelet teljes egészében az alábbi linken tekinthető meg:

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed1dr4eo9dt4ee1em4cj7ca4bw3cc2bw1by0n

A kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat azonban itt is kiemelem:

"7.§ (1)A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladék komposztálása javasolt.

(2) Bel- és külterületen az avar és a kerti hulladék (fű, kaszálék, falomb, fagally,    nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok) nyílt téri         égetése, csak minden évben    október 1. napjától, a következő év április 30. napjáig terjedő időszakban (ünnep- és munkaszüneti napok kivételével) 10.00 és 18.00 óra közötti napszakban megengedett.

(3) Külterületen avart, kerti hulladékot (fű, kaszálék, falomb, fagally, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok) égetni csak megfelelően kialakított helyen, a           vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása, nagykorú, cselekvőképes személy felügyelete, valamint a tűzvédelmi előírások betartása mellett szabad.

(4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(5) Az (2)-(3) bekezdésekben szabályozott égetés nem végezhető az érintett területre érvényes elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a (2) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, illetőleg erős szél esetén.

(7) Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezeték, valamint távközlési vezeték alatt.

8. §

(1) Az avart és a kerti hulladékot az ingatlan tulajdonosa, vagy a jogszerű használója égetheti ellenőrzött körülmények között. Az égetést jól kialakított tűzrakó helyen és telekhatáron belül szabad végezni oly módon, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hőhatása semmiben kárt ne okozzon. A tűz   helyszínének kiválasztásánál megfelelő védőtávolságot kell tartani, amely biztosítja, hogy a környezetére tűz és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) A kerti hulladék égetését csak nagykorú, cselekvőképes személy végezheti, a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett, a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok betartásával.

(4) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell     készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(5) Az égetés befejeztével a tűz eloltásáról gondoskodni kell, a parázslást földtakarással, vízzel, egyéb arra alkalmas módon meg kell szüntetni. A tűz eloltását, illetve elalvásának ellenőrzését annak kell végeznie, aki az égetést folytatta.

9. §

Avart és kerti hulladékot közterületen égetni tilos."

A veszélyhelyzet megszűnésével az önkormányzatoknak hatályon kívül kell helyezniük a fenti tárgykörben elfogadott rendeleteiket, így azt követően az országos szabályozás lép majd életbe, amely alapján országos tilalom kerül bevezetésre.

Koczáné dr. Fehérváry Mária
aljegyző

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100