A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó! - Jászapáti Város Képviselő-testülete 2021. október 21-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülés

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2021. október 21-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(X.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2021/2022-es nevelési évének munkatervéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi munkatervének elfogadásáról szóló 4/2021.(VI.17.)sz. határozat módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ „Jászapáti közvilágításának korszerűsítése” kapcsán közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Jászapáti, Kossuth út kerékpárúttal érintett állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ Jászapáti III. számú felnőtt háziorvosi körzet (160090019 hsz.kód) betöltéséről, tartós helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ Jászapáti, István király út 20. sz alatti épület (Rendőrőrs) beázás miatti tetőszerkezet és födémszerkezet felújításáról, javításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

Jászapáti, 2021. október 15.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100