A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Jászapáti Város Képviselő-testülete 2021. december 16-án /csütörtökön/ 14.00

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2021. december 16-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

  1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
    Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

  1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
    Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

III./ Előterjesztések

1./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékeléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2022. évre vonatkozó célok meghatározásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

3./ A Jászsági Egészségügyi Társulással kapcsolatos egyes döntések meghozataláról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése – TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ A TOP Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra való pályázat benyújtásárólvaló pályázat benyújtásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ A TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című felhívásra való pályázat benyújtásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázat kapcsán óvodai kis értékű eszközök beszerzésére vonatkozóan
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról
Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnök /írásban/

10./ Jászapáti Városi Önkormányzat folyószámla-hitel felvételéhez történő hozzájárulásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

11./ Jászapáti Városi Önkormányzatra vonatkozó könyvvizsgálói feladatok elvégzéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

12./ Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-re vonatkozó könyvvizsgálói feladatok elvégzéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

13./ A Jászapáti, külterület 0242 hrsz. alatti ingatlan elnevezés
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

Jászapáti, 2021. december 10.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100