A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Jászapáti Város Képviselő-testületének soros nyílt ülése 2022. február 10.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2022. február 10-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Város Polgármestere 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

2./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ „A legszebb konyhakertek”-Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz csatlakozásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről 2022. évre
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés kötéséről 2022. évre
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ A Jászapáti, külterület 0265/12 hrsz. alatti ingatlanra tervezett szállásépület fejlesztéséhez, illetve a 0282/96 hrsz. alatti ingatlanra tervezett multifunkcionális sportközpont megvalósításához szükséges településrendezési eljárás megkezdéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetőjének költségtérítéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ A 86/2021.(X.21.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

10./ A kóbor ebek befogására vonatkozó megállapodás módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

Jászapáti, 2022. február 04.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100