A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Jászapáti Város Képviselő-testületét 2023. március 16-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2023. március 16-án /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2021.(VI.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

2./ A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 12/2021.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évre vonatkozó beszámolója és 2023. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének elfogadásáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

2./ Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2022. évi felülvizsgálatáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 2023-2028-as Továbbképzési Tervének elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2023. évi tagdíj mértékéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ Jászapáti település fogorvosi ügyelet tárgyú szerződésének módosítására
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők személyi térítési díj fizetési kötelezettségének vállalásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ VP6-7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt kapcsán felmerülő önerő biztosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ Jászapáti Város településrendezési eszközeinek 2023. évi módosítási eljárásának megindításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

Jászapáti, 2023. március 10.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100