A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Képviselő-testületét 2023. június 22-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2023. június 22-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ A helyi közművelődési feladatokról szóló 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Jászapáti Településrendezési Terv részeit képező Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló 35/2001.(I.01.) számú rendelet 2023. évi 1. módosítására
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ A Városi Könyvtár és Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. II. félévi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Az Önálló Óvodai Intézmény beszámolója a 2022/2023-as nevelési évről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ A REGIO_KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosításáraű
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ A TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00015 „ A Zsinagóga felújítása” című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ A TOP PLUSZ 1.2.2-21-JN1-2022-00003 azonosítószámú, Jászapáti Futrinka 2 telep szegregátumának infrastrukturális feljesztése című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ A TOP PLUSZ 1.2.2-21-JN1-2022-00003 azonosítószámú, Jászapáti Futrinka 2 telep szegregátumának infrastrukturális feljesztése című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátása
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

10./ „Külterületi helyi közutak fejlesztése Jászapáti városban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról”
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /melléklete később kerül kiküldésre/

11./ A Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingatlanok és ingóságok térítésmentes tulajdonba adásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

12./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkatervéről szóló 245/2022.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

13./ Jászapáti Településrendezési Terveinek részeit képező a Jászapáti Város településszerkezeti tervének és leírásának elfogadásáról szóló 96/2000.(XII.14.)sz. Képviselő-testületi határozat 2023.évi 1. módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

14./ Az Út és Élet Egészségügyi, Szolgáltató, Kereskedelmi Szociális Szövetkezet, valamint az Egész Nap Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Jászapáti Városi Önkormányzat között, - a Jászapáti 160090017 és 160090020 NEAK- kódszámú háziorvosi alapellátási körzet üzemeltetésére – megkötött megbízási szerződések módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

15./ Jászság Egészségügyi Társulás megszüntetéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

Jászapáti, 2022. június 16.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100