A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Jászapáti Városi Önkormányzat képveselő-testületi ülés 2024. 02. 15.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2024. február 15-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban
Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Város Polgármestere 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző   /írásban, melléklete később kerül kiküldésre/

2./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről 2024. évre
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

3./ A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemei bérleti  díjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ „VP -Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

7./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti igazgatói megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 

Jászapáti, 2024. február 09.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100