A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Jászapáti Város Képviselő-testületének 2024. június 27-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésére

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2024. június 27-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                         /ülés előtt kerül kiosztásra/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Előterjesztések

1./ Az Önálló Óvodai Intézmény beszámolója a 2023/2024-es nevelési évről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember havi

     munkatervének jóváhagyásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Jászapáti Város Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról

    Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2023. évi

     tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodása módosításának

     elfogadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott intézmény kereteiben 2024.

   október 1. napjától határozatlan időre biztosított időskorúak és demens betegek tartós

   bentlakást nyújtó szakosított ellátása feladatainak finanszírozásáról

   Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

7./ „Futrinka telep szegregátumának infrastr. – Belterületi útépítés - TOP_PLUSZ” tárgyú

     közbeszerzési eljárás lezárásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

8./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának igényléséről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

9./ A „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriumába delegálásról, az Alapító Okirat

   módosításáról, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadásáról

   Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

Jászapáti, 2024. június 21.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100