A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó soros képviselő-testületi ülésre 2016. 09. 15.

Tisztelt Látogatóink! 

A soros képviselő-testületi ülés részleteiről az "Önkormányzat" főmenü "Aktuális ülések" menüpontja alatt találhat bővebb információkat.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2016. szeptember 15-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendelet alkotására.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III./ Előterjesztések.

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének I. féléves teljesítéséről.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. I. féléves gazdasági tevékenységéről. /írásban/
Előadó: Bodnár Attila ügyvezető

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2016. évi hatályos Közbeszerzési Tervének módosítása.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ Jászapáti Bem apó utca és a Nyárfás utca aszfaltburkolat felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Jászapáti város vízi-közművei gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ Jászapáti Városi Önkormányzatának a KKETTKK-56P-04 jelű „Sinkovits Imre – Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emlékét állító kulturális és tudományos programok, rendezvények, művészeti tevékenységek támogatására” c. pályázaton való részvételéről.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról. /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

8./ A Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztásáról. /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

9./ Jászapáti, Kossuth út 27. szám (732 hrsz.) alatti Jászapáti Család és Gyermekjóléti Központ külső akadálymentesítéséről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés

1./ A Jászapáti, István király út 3. szám 1. emelet 3. ajtó (2801/2/A hrsz.) alatt található önkormányzati tulajdonú, 79 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű, „HOLCIM” bérlakás bérbeadásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 5. ajtó (2805/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 75 m2 alapterületű, összkomfortos költségelvű bérlakás bérleti szerződéséről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ A Jászapáti, István király út 3. szám 1. emelet 2. ajtó (2801/2/A hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 61 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű „Holcim” bérlakás bérbeadásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2016. szeptember 8.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100