A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó soros képviselő-testületi ülésre 2017. 02. 15.

Tisztelt Látogatóink! 

A soros képviselő-testületi ülés részleteiről az "Önkormányzat" főmenü "Aktuális ülések" menüpontja alatt találhat bővebb információkat.

       

 M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 
2017. február 15-én /szerdán/ 14.00 órára 
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.             /szóban/  
Előadó:  Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                     /írásban/  
Előadó:  Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                        /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek megalkotására, előterjesztés.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.                   /írásban/
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadásáról. 
   Előadó: Farkas Ferenc polgármester                   /írásban/

3./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról. 
   Előadó: Farkas Ferenc polgármester                    /írásban/

4./ A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.    /írásban/ 
  Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

III./ Előterjesztések.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. I. féléves munkatervének módosításáról.                    /írásban/ 
   Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz  csatlakozásról.                  /írásban/ 
   Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ „Foglalkoztatási együttműködések Jászapáti járásban” című pályázathoz kapcsolódóan  marketing és kommunikációs szolgáltatások ellátásáról.            /írásban/
   Előadó: Farkas Ferenc polgármester      

4./ Jászapáti, Nyíl u. 14. (hrsz.: 339/111) szám alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez való hozzájárulásról.                /írásban/ 
   Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Besenyi Róbert egyéni vállalkozóval kötendő megbízási szerződésről. /írásban/ 
   Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ Jászapáti város polgármestere szabadságának ütemezéséről.      /írásban/  
   Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos környezeti  vizsgálat szükségességéről.                       /írásban/ 
   Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ A Jászapáti 1346 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő DIGI mobilszolgáltató bázisállomásról.
   Előadó: Farkas Ferenc polgármester                   /írásban/

9./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak javadalmazásáról.                       /írásban/ 
   Előadó: Farkas Ferenc polgármester

10./ „A klasszik strand – Jászapáti Strand és Kemping stratégia” című tanulmányról. 
   Előadó: Farkas Ferenc polgármester                /írásban/

Zárt ülés:

1./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetői állására kiírt pályázat elbírálásáról, ügyvezető kinevezéséről, illetve felmentéséről.                     /írásban/
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető – magasabb vezető – állására kiírt pályázat elbírálásáról.                   /írásban/ 
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2017. február 10.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100