A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó soros Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsági ülésére 2017. 02. 14.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2017. február 14-én /kedden/ 17 óra 00percre 
rendesülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

4./ „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz  csatlakozásról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ „Foglalkoztatási együttműködések Jászapáti járásban” című pályázathoz kapcsolódóan marketing és kommunikációs szolgáltatások ellátásáról. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ Jászapáti, Nyíl u. 14. (hrsz.: 339/111) szám alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez való hozzájárulásról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ Besenyi Róbert egyéni vállalkozóval kötendő megbízási szerződésről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

9./ A Jászapáti 1346 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő DIGI mobilszolgáltató bázisállomásról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

10./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak javadalmazásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

11./ „A klasszik strand – Jászapáti Strand és Kemping stratégia” című tanulmányról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Zárt ülés:

1./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetői állására kiírt pályázat elbírálásáról, ügyvezető kinevezéséről, illetve felmentéséről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2017. február 10.

Borbás Zoltán s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100