A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó! - Rendkívüli képviselő-testületi ülésre 2017. 02. 28.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2017. február 28-án /kedden / 16.00 órára rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására.

1./ A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

II./ Előterjesztések.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat behajthatatlan követeléseiről való lemondásról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának a Segítő Kezek Infokommunikációs Modellprogramban való részvételéről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. I. féléves munkatervének módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Jászapáti Város részterületeire vonatkozó településrendezési terv módosítása során beérkezett vélemények elfogadásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ A Jászivány, külterület 0166/5 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó földhasználati megállapodásról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ A Jászapáti 1346 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő DIGI mobilszolgáltató bázisállomásról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés kötéséről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ „Foglalkoztatási együttműködések Jászapáti járásban” című pályázathoz kapcsolódóan partnerségi rendezvények szervezési és lebonyolítási feladatainak  ellátására. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

9./ A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosítószámú, „Foglalkoztatási együttműködésekJászapáti járásban” című pályázathoz kapcsolódó egyes tevékenységek ellátásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

10./ A Jászapáti Városi Önkormányzat és a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő közművelődési megállapodásról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

11./ A Jászapáti Városi Önkormányzat és a Jásztánc Alapítvány között létrejött közművelődési  megállapodás jóváhagyásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

12./ Az Országos Alapellátási Intézettel kötött Jászapáti, Kossuth L. u. 18. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló szerződés módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

13./ Az Út és Élet Szövetkezettel kötendő haszonkölcsön szerződésről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

14./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

15./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjéről.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Zárt ülés:

1./ Köznevelési szerződés megkötéséről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

 

Jászapáti, 2017. február 23.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100