A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó soros képviselő-testületi ülésre 2017. 04. 20.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2017. április 20-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. (szóban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II.a./ Tájékoztató a Jászapáti Szociális Szövetkezet 2016. évben végzett munkájáról.

Előadó: Urbán János elnök (szóban)

II.b./ A Jászapáti Szociális Szövetkezettel kötendő, földhasználat ingyenes átengedéséről szóló
szerződésről. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III.a./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.(az anyag később kerül megküldésre)

Előadó: Hamar Gábor Jászapáti Rendőrörs parancsnoka

III.b./ Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2017.
évi felülvizsgálata. (az anyag később kerül megküldésre)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

IV./ Rendeletek módosításáról, ill. hatályon kívül helyezéséről.

1./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2014.(IX.12.) rendelet módosításáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017.(II.20.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
17/2016.(VI.30.)számú önkormányzati rendelet módosításáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ A közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló
14/2011.(VI.01.)számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

V./ Előterjesztések

1./ Jelentés az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jelentés a belső ellenőr 2016. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr

3./ A JÁSZTÉR Jászsági Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.-vel fennálló megbízási keretszerződés
módosításáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Jászapáti város helyi útjainak forgalmi rend felülvizsgálatában foglalt feladatok ütemezett
végrehajtásáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Jászapáti város helyi közútjainak kezelői szabályzatáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ A Jászapáti, Hősök tere 7. szám alatti ingatlan ingyenes használatbevételéről. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ Lázár János Miniszter Úrnak írt köszönetnyilvánításról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

 

Jászapáti, 2017. április 12.

Farkas Ferenc
polgármester

 

Letölthető nagyméretű melléklet:

4./ Jászapáti város helyi útjainak forgalmi rend felülvizsgálatában foglalt feladatok ütemezett végrehajtásáról

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100