Nyomtatás

Meghívó - Rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2017. 05. 12.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. május 12-én /pénteken / 8.00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

1./ A Jászapáti 1346 hrsz.-ú, és  a 0282/89. hrsz.-ú  ingatlanok bérbeadásáról.  (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2017. május 11.

Farkas Ferenc
polgármester