péntek, április 19, 2019

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2019. április 18-án /csütörtökön/ 13 óra 15 percre

soron kívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

  1. Jászapáti Város polgármesterének 2019. évi cafeteria juttatásáról/írásban/

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2. Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi cafetéria-szabályzatának elfogadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester             /írásban/

3. „Kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárásról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4. A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés kötéséről/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2019. április 17. 

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2019. április 18-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek megalkotására

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                                   /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                                   /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Beszámoló a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  / írásban/

2./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2018. évi munkájáról szóló tájékoztató
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2019. évi felülvizsgálata
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ Jászapáti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

Zárt ülés

1./ Jászapáti, Temesvári u. 16. (hrsz: 2713) szám alatti ingatlanrész vételéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 

Jászapáti, 2019. április 11.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2019. április 17-én /szerdán/ 15.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi külkapcsolati programjáról
Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnöke                                                            / szóban/

2./ Egyebek.

 

Jászapáti, 2019. április 11.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2019. április 16-án /kedden/ 16 óra 00 percre
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról                      /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról                                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2019. évi felülvizsgálata /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4. Jászapáti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                            /írásban/

5. A Jászapáti Jóbarátság Nyugdíjas Klub kérelméről/írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

6. A Jászapáti Rejtvényklub kérelméről                                                                     /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

7. A Jászberényi Sportegyesület Fogathajtó és Díjugrató Szakosztály kérelméről                          /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Zárt ülés

1. Jászapáti, Temesvári u. 16. (hrsz: 2713) szám alatti ingatlanrész vételéről                                  /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

Jászapáti, 2019. április 11.  

 Borbás Zoltán s.k.

Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soros ülését 2019. április 15-én (hétfőn) 16 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés:

I./ Javaslat rendeletek megalkotására

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                       /írásban/

II./ Előterjesztések

2. Beszámoló a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                        /írásban/

3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2018. évi munkájáról szóló tájékoztató
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                     /írásban/

4. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester              /írásban/

5. Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2019. évi felülvizsgálata
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                      /írásban/

III./ Kérdések, bejelentések

Zárt ülés

I./ Előterjesztések

1 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                        /írásban/

2. Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapításáról

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                       /írásban/

 

Jászapáti, 2019. április 11.

Borics László s.k.
Bizottság elnöke

Designed by Notora Team Kft.