vasárnap, november 27, 2022

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

FIGYELMEZTETŐ FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosok!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2022. november 24. napján a Jászapáti Polgármesteri Hivatal, lakossági jelzés útján arról értesült, hogy a település lakosait:

házaló árusítással keresik fel ismeretlen kereskedők.

Az árusításra Hivatalunktól engedélyt nem kértek, településünkön a házaló árusítás nem engedélyezett.

A lakossági információk alapján, a kínált termék gyógyászati segédeszköz, melynek ilyen formában való árusítását - a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormány rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja az ország egész területén tiltja:

„18. § (1) Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján
b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék,”

Amennyiben Önöket vagy hozzátartozójukat már felkeresték, tegyenek bejelentést a Jászapáti Rendőrőrsön (Tel: 57/441-009) és a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatóságánál, címük: 5000 Szolnok, Indóház u. 8.

Kérem segítsenek abban, hogy felhívásunk minél több emberhez eljusson, figyelmeztessék idős, egyedül élő hozzátartozóikat, szomszédaikat, ismerőseiket.

Jászapáti, 2022. november 25.

Biróné dr. Boros Anikó
jegyző

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2022. november17-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./rendeletek

1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Tájékoztató Jászapáti Városi Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének I-III. negyedéves teljesítéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2022. I-III. negyedévi gazdasági tevékenységéről
Előadó: Karkus Kálmán ügyvezető /később kerül kiküldésre/

4./ Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának, valamint Szakmai Programjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

6./ Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött feladat átadási-átvállalási szerződés meghosszabbításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ A TOP-Plusz 1.2.1-21 JN1-2022-00018 azonosítószámú „A vásártér és környezetének komplex fejlesztése Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi munkatervének elfogadásáról szóló 131/2022.(VI.16.)sz. Határozat módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ Munka- és tűzvédelmi szakfeladatok ellátásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

10./ Igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

Jászapáti, 2022. november 11.

Farkas Ferenc
polgármester

Pótösszeírás helyszíne a
Jászapáti Polgármesteri Hivatal
Dr. Szlovencsák Imre út 2.

Hétfő-csütörtök:
8.00.-12.00. és 13.00-16.00-ig
pénteken :
8.00-13.00-ig
szombat-vasárnap:
8.00.-12.00-ig

SKM C25822111612030ko

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

a felelős állattartói magatartásra és az állatvédelmi jogszabályok betartására

A felelős állattartói magatartás legfontosabb jogszabályi előírásait az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazzák.

A jogszabályok értelmében az állattartó köteles:

 • a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni;

 • az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel lenni korára, nemére és élettani állapotára;

 • biztosítani az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását;

 • az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzésére;

 • az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról gondoskodni.

Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni, az állatot károsítani.

Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra (veszettség elleni védőoltás) vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat át kell adni.

A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Ebet tartósan láncon tartani nem szabad.

Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát.

Amennyiben az állattartó a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, az - egyebek mellet (pl. állat elkobzása, állattartástól való eltiltás)- állatvédelmi bírsággal szankcionálható. Az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer (75.000) forint, ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat (például eb, macska).

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmébenaki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, mely esetben az eljáró szabálysértési hatóság a rendőrség.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy mindenki annyi házi állatot tartson, amennyiről gondoskodni tud! A nem kívánatos szaporulat elkerülhető az állat ivartalanításával.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a jogszabályi előírások betartása a közterület-felügyelet által fokozottan ellenőrzésre kerül. Amennyiben szükséges, a Jászapáti Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket, adott esetben szabálysértési, büntető feljelentést tesz.

Farkas Ferenc

Polgármester

 

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2022. november 16-án /szerdán/ 16 óra 30 percre

soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Tájékoztató Jászapáti Városi Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének I-III. negyedéves teljesítéséről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2022. I-III. negyedévi gazdasági tevékenységéről

Előadó: Karkus Kálmán ügyvezető /később kerül kiküldésre/

 1. Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának, valamint Szakmai Programjának módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött feladat átadási-átvállalási szerződés meghosszabbításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A TOP-Plusz 1.2.1-21 JN1-2022-00018 azonosítószámú „A vásártér és környezetének komplex fejlesztése Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Munka- és tűzvédelmi szakfeladatok ellátásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A Jászapáti Városi Vegyeskar Egyesület kérelméről

Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető (írásban)

Jászapáti, 2022. november 11.

Andrási István s.k.

Jászapáti Városi Önkormányzat

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2022. november15-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának, valamint Szakmai Programjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Oktatási, Társadalmi Bizottságának 2022. II. féléves munkatervének módosításáról
Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnöke /írásban/ 

4./ Egyebek, kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2022. november 10.

 

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(X.29.) számú önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdése alapján 
2022. év november hó 24. napján (csütörtök) du. 16:00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s t

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye:Pájer Antal Művelődési Ház (Jászapáti, István király út 6-10.)

Napirendi javaslat:

1.) Beszámoló a 2022. évi eredményekről.
2.) Képviselő-testületi tagok beszámolója a 2022. évben végzett tevékenységükről.
3.) Jászsági Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat tájékoztatója
4.) Jászapáti Rácz Aladár Zeneiskola és Alapítvány tájékoztatója
5.) Egyebek, aktuális közérdekű kérdések, bejelentések.

Jászapáti, 2022. október 24.

Farkas Ferenc
polgármester

 

Designed by Notora Team Kft.