csütörtök, november 15, 2018

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(X.29.) számú önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdése alapján

2018. év november hó 29. napján (csütörtök) du. 16:00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s t

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye:Pájer Antal Művelődési Ház (Jászapáti, István király út 6-10.)

Napirendi javaslat:

1.) Beszámoló a 2018. évi eredményekről.

2.) A Képviselő-testületi tagok beszámolója a 2018. évben végzett tevékenységükről.

3.) Egyebek, aktuális közérdekű kérdések, bejelentések.

Jászapáti, 2018. november 05.

Farkas Ferenc
polgármester

2018. november 05., hétfő 08:34

Lakossági felhívás ! - HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Jászapáti város lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Jászapáti Városi Önkormányzat 77/2018. (IV.26.) sz. Képviselő – testületi határozata alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján a város településrendezési terv módosítást készít.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk:

A Jászapáti István Király utca – Árvai utca – Buszpályaudvar – Hősök tere által határolt tömb építési övezetének módosítása - az egykori Királyi Járásbíróság épületében, általános iskola kialakításának elősegítésére.

Lakossági fórum ideje: 2018. november 15. (csütörtök), 16:00 óra

Helye: Jászapáti Városháza, házasságkötő terem

5130 Jászapáti, Dr Szlovencsák Imre út 2.

A településrendezési terv módosításával kapcsolatos véleményüket 2018. november 23-ig írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják, vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre elküldhetik.

A dokumentumok elérhetők Jászapáti város honlapján www.jaszapati.hu

Kérem a dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményeiket a lakossági fórumon elmondani, vagy írásban fenti elérhetőségre eljuttatni.

Jászapáti, 2018. november 06.

Farkas Ferenc

Polgármester

INGYENES TRÉNING!

Az augusztusi nagy sikert aratott előadások után Jászapáti Városi Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt keretében meghirdeti újabb INGYENES tréningjét, melynek témája a szakmai személyiségfejlesztési folyamat nyitása, kezdete. A segítés – támogatás – fejlesztés lélektani alapjai és készségei a szakmai személyiségfejlesztő alapú fejlesztés - az önreflektív tanulás.

Altémák: Karrier és életpálya tanácsadás

A tréning célja a képzésen résztvevő szakmai- és munkamotivációjának, önmenedzselési képességének, értékszemléletének, munkamoráljának fejlesztése, mely segíti a fiatalokat a számukra megfelelő munkakör megtalálásában, karrierjük felépítésében, álláskeresésben.

Tréning időtartama: 40 óra

Tréning időpontjai:

2018. november 10. 08:00-tól
2018. november 17. 08:00-tól
2018. november 24. 08:00-tól
2018. december 01. 08:00-tól
2018. december 08. 08:00-tól

Tréningen részvevő személyek száma: maximum 25 fő

Jelentkezési határidő: 2018. november 06.

Helyszín: Közösségi Ház, 5130 Jászapáti, István király u.4.

Jelentkezni lehet elérhetőség megjelölésével az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy a 06-70/459-2187-es telefonszámon Kocsis Mariannál.

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNZŐ PÁLYÁZAT EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS, KULTURÁLIS, FELNŐTTKÉPZÉSI, MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉSI STB. KÉPESÍTÉS, SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

Jászapáti Város önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében.

A települési ösztönzőpályázat alapvető célja első sorban:

- helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociális, kulturális, felnőttképzési, munkaerő-közvetítési stb. képesítés, szakképzettség megszerzésének támogatása, átképzés, továbbképzés, maximum 4 szemeszteres (150 000 Ft/ félév) 600 000 Ft/fő képzés támogatása.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság
  • védőnői, óvodai, oktatási, egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó felsőfokú végzettségű szakember
  • a pályázó vállalja, hogy nyertes pályázata esetén tanulmányi ideje alatt és annak végeztével a tanulmányi idő mértékéig Jászapátin dolgozik. Ellenkező esetben köteles az ösztönző támogatást visszafizetni
  • egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban, ösztönzőben nem részesül
  • a pályázat benyújtása kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel történik

A megítélhető átlagos támogatás összege: 600.000,-Ft/fő

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:

  • kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • jelenlegi munkahely munkáltatói igazolása
  • végzettséget igazoló dokumentum másolata
  • pályázat rövid indoklása
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy bármely más forrásból ösztöndíjban, pályázati támogatásban, ösztönzőben nem részesül

 

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.). A borítékra kérnénk ráírni: „Humán kapacitások fejlesztése”.

Adatkezelés:

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztönző időtartama alatt kezelje.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat az ösztönző elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 15.

A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

A nyertes pályázókkal szerződés kerül megkötésre az ösztönző programban való részvételről, amelyben a pályázó vállalja, hogy a pályázati időszak alatt, illetve az azt követő két évben a településen végez munkát.

Jászapáti, 2018. október 18.

 Jászapáti Város Önkormányzata


 

ADATLAP

az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében meghirdetett

Ösztönzőpályázat humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára

pályázathoz.

 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN!

A PÁLYÁZÓ NEVE:

 

ADÓAZONOSÍTÓ JELE:

 

SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE:

 

ANYJA SZÜLETÉSI LEÁNYKORI NEVE:

 

ÁLLANDÓ LAKCÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

MUNKAHELYE NEVE ÉS CÍME:

 

JELENLEGI BEOSZTÁSA:

 

VÉGZETTSÉGE(I):

 
   
   
   
   
   
   

JELENLEG VÉGEZ-E FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKAT?

 

HA IGEN, HOL?

 

MILYEN KARON ILL: SZAKON?

 

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT VAGY KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSEN VESZ RÉSZT?

 

MUNKAHELYE TÁMOGATJA VALAMILYEN FORMÁBAN A TANULMÁNYAIT?

 

BANKSZÁMLASZÁM AZ ÖSZTÖNZŐ FOLYÓSÍTÁSÁHOZ

 

KÉRJÜK, RÖVIDEN ISMERTESSE EDDIGI SZAKMAI ÉLETÚTJÁT!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÖN HOGYAN TUDNÁ SEGÍTENI TELEPÜLÉSÉN AZ ARRA RÁSZORULÓ LAKOSOK TESTI-LELKI TÁMOGATÁSÁT?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

MILYEN SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEN KÍVÁN RÉSZT VENNI AZ ÖSZTÖNZŐ RENDSZER KERETEIN BELÜL?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat kizárólag az ösztönzőpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztönző időtartama alatt maga kezelje.

Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztönzőpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

 

 

Kelt: ………………………………………

…………………………………..

pályázó

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

ügyfélfogadási rendről

(2018. november 1.)

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2018. november 1. napja Mindenszentek ünnepe miatt a Jászapáti Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása (munkaszünetinap) az alábbiak szerint alakul:

2018. november 1. (csütörtök):  munkaszüneti nap         a Hivatal zárva

2018. november 2. (péntek):         pihenőnap                  a Hivatal zárva

2018. november 9. (péntek)           munkanap                  Ügyfélfogadás:
                                                                                               08.00-12.00,
                                                                                               13:00-16:00.

2018. november 10. (szombat)      munkanap        Ügyfélfogadás nincs

Kérem tájékoztatásunk szíves megértését!

Jászapáti, 2018. október 15.

Biróné dr. Boros Anikó

jegyző

"AHOL A HŐSÖKET NEM FELEJTIK, OTT MINDIG LESZNEK ÚJAK!"

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc

62. évfordulójának tiszteletére

2018. október 23.

8:00        Ünnepi szentmise a forradalom áldozatainak lelki üdvéért

A szentmisét celebrálja: Kladiva Imre apát, plébános

9:10          Koszorúzás az áldozatok emléktáblájánál (Városi Könyvtár)

Ünnepi beszéd

10:15        Emlékműsor a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és       Kollégium tanulóinak előadásában a Pájer Antal Művelődési Házban

Beszédet mond Farkas Ferenc polgármester

Ünnepi megemlékező gondolatokat osztanak meg velünk a testvérvárosi delegációk vezetői

Az emlékműsort követően ünnepi megemlékezés és koszorúzás Tajti Margit, 1956-os áldozat emléktáblájánál

a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium Szakképző Iskolai Intézményegységénél (Vasút út 4.)

Ünnepi beszédet mond: Gőzné Rusvai Júlia

       
 

„Egy nép

azt mondta:

     Elég volt!”

(Márai Sándor)

 
   

Emlékezzünk együtt!

 
 

okt23

Designed by Notora Team Kft.