kedd, január 22, 2019

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2019. január 24-én /csütörtökön/ 16.00 órára soron kívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

Előterjesztések

1./ A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörében lévő két gazdasági társaság egyesüléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás igényléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ „Külterületi helyi közút fejlesztése és karbantartáshoz szükségek gépek beszerzése Jászapáti és Jászkisér településeken” c. projekt megvalósításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

Zárt ülés:

1./ A Jászapáti 0200/7/II.hrsz. földterület haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáró
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ A Jászapáti 0285/26 hrsz.-ú földterület haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Megbízási szerződés kötéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2019. január 24-én /csütörtökön/ 15 óra 30 percre soron kívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

 1. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás igényléséről /írásban/
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 3. „Külterületi helyi közút fejlesztése és karbantartáshoz szükségek gépek beszerzése Jászapáti és Jászkisér településeken” c. projekt megvalósításáról /írásban/
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 4. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjának módosításáról /írásban/
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés

 1. A Jászapáti 0200/7/II.hrsz. földterület haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 2. A Jászapáti 0285/26 hrsz.-ú földterület haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 3. Megbízási szerződés kötéséről /írásban/
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

Jászapáti, 2019. január 22.

 

Borbás Zoltán s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

 

Meghívó

Magyar Kultúra Napja

Jászapáti Városi Önkormányzat és a Jásztánc Alapítvány tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett megemlékezésre, valamint a Pájer Antal Díj díjátadó ünnepségére.

2019. január 19-én, szombat, 14 órára a Jászapáti Pájer Antal Művelődési Házba.

2019. évben a Pájer Antal Díjat a Jásztánc Alapítvány kapja.

A díjat átadja:

Farkas Ferenc – Jászapáti polgármestere

A díjátadás után ünnepi műsor veszi kezdetét.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Magyar Kúltúra Napja

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZOKTATÁSI VAGY FELSŐOKTATÁSI TANULÓKNAK, HALLGATÓKNAK

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.
A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető céljai első sorban,
- hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,

- hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság
- Jászapáti állandó lakóhely
- szociálisan hátrányos helyzet
- közoktatási vagy felsőoktatási tanulói/hallgatói jogviszony
- kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap
- egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül (erről nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak)
Előnyt jelent:

- kimagasló tanulmányi eredmény (4.00 felett)
A megítélhető átlagos támogatás összege: 30.000,-Ft/fő/hó
Támogatási időszak: 2019. február 1. - 2019. augusztus 31. (7 hónap)
Az összeg folyósítása folyószámlára történik.
Pályázat benyújtása:

- kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 5.
A pályázat kötelező mellékletei:
- Pályázati adatlap.
- Tanulói/hallgatói jogviszony igazolása.
- Előző félévi tanulmányi eredményről készült hitelesített igazolás. (2018/2019-es tanév 1. félévi)

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egyéb más forrásból nem részesül ösztöndíjban.
- Igazolás vagy nyilatkozat a hátrányos helyzetről.

Hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).
A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP 3.9.2. ösztöndíj pályázat”.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2019. február 10. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.
Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt adatait kezelje.

Jászapáti, 2019. január 10.

Jászapáti Város Önkormányzata

 

Ásott és fúrt kutak bejelentésével kapcsolatos határidő meghosszabbításra került

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény 28. §-a alapján a 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények bejelentése 2020. december 31. napjáig bírságmentesen megtehető!

 

Szociális tűzifa igénylésével kapcsolatos információ

Tavalyi évhez hasonlóan, idén is lehetőség lesz szociális alapon tűzifát igényelni. Az ezzel kapcsolatos igényeket 2019. január 2. napjától lehet leadni a Jászapáti Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában (üvegablaknál). A tűzifa kiosztása 2019. január 7. napjától történik.

Jászapáti Polgármesteri Hivatal

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos információ

A Kormány döntésének értelmében a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos beszerzési eljárás folyamatban van. Feltehetően pár héten belül tudunk érdemi információval szolgálni ennek kiosztásával kapcsolatban. Az érintett lakosságot értesíteni fogjuk.

Jászapáti Polgármesteri Hivatal

 

KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

VÁLTOZÁSA

JÁSZAPÁTI TELEPÜLÉSEN

A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. értesíti Jászapáti város Lakosságát, hogy 2019. január 07. (hétfő) napjától a kommunális hulladékszállítás az eddig megszokott heti kettő nap helyett öt napra bővül.

Az alábbi táblázat tartalmazza a körzetekre és napokra bontott kommunális hulladékszállítást.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy reggel 7 óráig szíveskedjenek a megadott napokon kihelyezni hulladékgyűjtő edényzeteiket ingatlanjaik elé.

        

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.

 

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

 

Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

Települési hulladék szállítási rendje kukás gyűjtőedényzetből

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Antal u.

Donkó u.

István király út
Körforgalomtól-
Vasúti átjáróig

Ady Endre u

Beöthy István u.

Árpád V. u.

Balajti u.

Akácfa u.

Alkotmány u.

Berdó u.

Balassi Bálint u.

Madách u.

Attila u.

Álmos u.

Budai u.

Busai u.

Lados u.

Árvai u.

Aradi u.

Erdei u.

Csaba V. u.

Felvégi u.

Bartók Béla u.

Arany János u.

Fekete u.

Csintó u.

Palotás u.

Bem apó u.

Balla u.

Fürdő u.

Damjanich u.

Polgármesteri H

Bercsényi u.

Béke u.

Gyöngyvirág u.

Diófa u.

Liszt Ferenc u.

Bethlen Gábor u.

Berente u.

Hársfa u.

Dósa u.

Erkel Ferenc u

Bocskai u.

Csajági u.

Hunyadi u.

Farkas u.

Győri u.

Dr Szlovencsák I. út
Buszmegállótól -
48- as iskoláig

Dobó u.

Huszár u.

Fürj u.

Mag u.

Esze Tamás u.

Fűzfa u.

Ibolya u.

Hold u.

Kossuth út
(Damjanichtól-
Jászberény felé)

Gábor Áron u.

Galamb u.

Jázmin u.

Kazincy u.

Dr. Szolvencsák út

Hét vezér u.

Gojsza u.

Kikelet u.

Mező u.

Ilona u.

Holló u.

Jászkapitány u.

Liliom u.

Mókus u.

Koczka u.

Honvéd u.

Jászkun u.

Losonczi u.

Nap u.

Juhász Máté u.

Hősök tere u.

Jókai u.

Margaréta u.

Nyúl u

Zenész u.

Ivancsics u.

Kisfaludy u.

Napsugár u.

Orgona u.

Léhi u.

Kálmán u.

Munkás u

Nefelejcs u.

Pacsirta u.

Malom u

Kard u.

Penny Market

Nyár u.

Róka u.

Dózsa György u.

Kinizsi u.

Sóti u.

Nyárfás u.

Rózsa u.

Táncsics u.

Kisjárási u.

Sütőház

Nyírfa u.

Sas u.

Bódi u.

Kocsér u.

Széchenyi u.

Nyitrai u.

Sólyom u.

Borbás u.

Kolozsvári u.

Szigligeti u.

Parkerdő u.

Somogyi u.

Tóth u.

Korona u.

Szögvégi u.

Petői Sándor u.

Sütőház

Szűcs u.

Lehel u.

Tárház u.

Piac u.

Szabadság u.

Lóczi u.

Magyar u.

Tél u.

Rezeda u.

Szikszai u.

József Attila u.

Makó u.

Temető u.

Rozmaring u.

Szőlő u.

Rákóczi u.

Nyíl u.

Tompa Mihály u.

Simonyi Óbester u.

Tabáni u.

Munkácsi tér

Pajzs u.

Vágó Pál u.

Síp u.

Új u.

 

Rapi u.

Városkert u.

Sport u.

Vasvári u.

 

Rusvai u.

Vasút u.

Szegfű u.

Viola u.

 

Simon Ignác u.

Vasút állomás

Temesvári u.

   

Tó u.

Vörösmarty u.

Tulipán u.

   

Tüzép u.

 

Utasi u.

   

Tüzér u.

   
   

Vince u.

   
   

Winkler István u.

   
   

Zrinyi u.

   
Designed by Notora Team Kft.