A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Munkaterv 2020. I. félév

282/2019.(XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat
Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról.

I. FEJEZET
Képviselő-testületi ülések ideje és napirendje

2020. február 13. (csütörtök) 14.00 óra

1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester
Az előterjesztés összeállításáért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezetőA tervezetet előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság.

2. Jászapáti Város Polgármestere szabadságának ütemezéséről.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester
Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

3. Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester
Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester és a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője.
A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

4. Civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester
Az előterjesztés összeállításáért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető, dr. Tóth Nóra jegyzői referens
A tervezetet előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

2020. március 19. (csütörtök) 14.00 óra

1. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző
Az előterjesztés összeállításáért felelős: Pomázi- Balogh Renáta hatósági és szervezési osztályvezető
A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság; valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003. (XII. 11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző
Az előterjesztés összeállításáért felelős: Pomázi- Balogh Renáta hatósági és szervezési osztályvezető
A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság; valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

3. A 2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester
Az előterjesztés összeállításáért felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző, Pallagi Imréné Önálló Óvodai Intézmény vezetője.
A tervezetet előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

4. A helyi közművelődésről szóló 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária
Az előterjesztés összeállításáért felelős: dr. Tóth Nóra jegyzői referens, Pomázi- Balogh Renáta hatósági és szervezési osztályvezető, Bukor Irén VKMK intézményvezető
A tervezetet előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

5. Jászapáti Városi Önkormányzat 2019-2024. időszakra vonatkozó gazdasági programjának elfogadásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester
Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester.
A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

2020. április 16. (csütörtök) 14.00 óra

1. Beszámoló a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról.
Előadó: Jászberényi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság parancsnok
Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

2. A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2019. évi munkájáról szóló tájékoztató.
Előadó: Fózer Tibor tű. ezredes a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője
Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

3. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Előadó: Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője
Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester
A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

4. Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2020. évi felülvizsgálata.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester
Az előterjesztés összeállításáért felelős: Pomázi- Balogh Renáta hatósági és szervezési osztályvezető.
A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

2020. május 21. (csütörtök) 14.00 óra

1. Jelentés az Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról (zárszámadás).
Előadó: Farkas Ferenc polgármester
Az előterjesztés összeállításáért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető.
A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

2. Jelentés a belső ellenőr 2019. évi ellenőrzési tapasztalatairól.
Előadó: Hartyányiné Mérei Juditbelső ellenőr
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr és Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető
A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

3. Az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése.
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pomázi- Balogh Renáta hatósági és szervezési osztályvezető
A tervezetet előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

4. Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2020. évben.
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pomázi- Balogh Renáta hatósági és szervezési osztályvezető
A tervezetet előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

5. A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.
Előadó: Lengyel József, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Lengyel József, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője
A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

6. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.
Előadó: Móczó Zsófia, a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Móczó Zsófia, a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője
A tervezetet előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

7. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019. (V.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.
Előadó: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető.
A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

2020. június 18. (csütörtök) 14.00 óra

1. Javaslat az Önkormányzat 2020. II. félévi munkatervére.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző.

2. Kitüntető díjak adományozása.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Gojszáné Ádám Szilvia Polgármesteri Kabinet vezető, Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző.
Az előterjesztést előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

3. Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti beszámolója a 2019/2020-as nevelési évről.
Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pallagi Imréné intézményvezető
Az előterjesztést előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

II. FEJEZET

A testületi ülések állandó napirendjei

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester
Az előterjesztésért felelős: Farkas Ferenc polgármester és Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző.

2. Tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről (szóban).
Előadó: Farkas Ferenc polgármester
Az előterjesztésért felelős: Farkas Ferenc polgármester.

3. Jelentés a Képviselő-testület által átruházott – polgármesteri és bizottsági – hatáskörben hozott döntésekről (írásban).
Előadó: Farkas Ferenc polgármester
Az előterjesztésért felelős: Kocsis Marianna hatósági ügyintéző.

4. Interpelláció.

5. Kérdések, bejelentések.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

A munkaterv elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület a 2019. II. féléves munkatervéről szóló határozatát hatályon kívül helyezi.

Erről értesül:

1.) Farkas Ferenc polgármester
2.) Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző
3.) Képviselő-testület tagjai - helyben
4.) Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői - helyben,
5.) Érintett előadók, előterjesztések elkészítéséért felelős személyek - helyben
6.) Irattár

Jászapáti, 2019. december 12.

Farkas Ferenc
polgármester

Tovább a kategóriában: « Munkaterv 2020.I. félév

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100