Nyomtatás

Munkaterv 2022. I. félév

FEJEZET

  1. Képviselő-testületi ülések ideje és napirendje

2022. február 10. (csütörtök) 14.00 óra

1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

A tervezetet előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság.

2. Jászapáti Város Polgármestere szabadságának ütemezéséről.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

3. Jászapáti Városi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester és a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője.

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

2022. március 17. (csütörtök) 14.00 óra

1. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 12/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Dr. Pomázi- Balogh Renáta hatósági és szervezési osztályvezető

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság; valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Dr. Pomázi- Balogh Renáta hatósági és szervezési osztályvezető

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság; valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

3. A 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző, Pallagi Imréné Önálló Óvodai Intézmény vezetője.

A tervezetet előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

2022. április 21. (csütörtök) 14.00 óra

1. Beszámoló a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról.

Előadó: Jászberényi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság parancsnok

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

2. A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2021. évi munkájáról szóló tájékoztató.

Előadó: Fózer Tibor tű. ezredes a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

3. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Előadó: Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

4. Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2022. évi felülvizsgálata.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Dr. Pomázi- Balogh Renáta hatósági és szervezési osztályvezető.

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

2022. május 19. (csütörtök) 14.00 óra

1. Jelentés az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról (zárszámadás).

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető.

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

2. Jelentés a belső ellenőr 2021. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

Előadó: Hartyányiné Mérei Juditbelső ellenőr

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr és Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

3. Az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése.

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Pomázi- Balogh Renáta hatósági és szervezési osztályvezető

A tervezetet előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

4. Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2022. évben.

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Pomázi- Balogh Renáta hatósági és szervezési osztályvezető

A tervezetet előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

5. A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Előadó: Karkus Kálmán, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Karkus Kálmán, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

6. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Előadó: Móczó Zsófia, a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Móczó Zsófia, a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője

A tervezetet előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

2022. június 16. (csütörtök) 14.00 óra

1. Javaslat az Önkormányzat 2022. II. félévi munkatervére.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző.

2. Kitüntető díjak adományozása.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Gojszáné Ádám Szilvia Polgármesteri Kabinet vezető, Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző.

Az előterjesztést előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

3. Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti beszámolója a 2021/2022-es nevelési évről.

Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pallagi Imréné intézményvezető

Az előterjesztést előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

II. FEJEZET

A testületi ülések állandó napirendjei

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (írásban).

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztésért felelős: Farkas Ferenc polgármester és Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző.

2. Tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről (szóban).

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztésért felelős: Farkas Ferenc polgármester.

3. Jelentés a Képviselő-testület által átruházott – polgármesteri és bizottsági – hatáskörben hozott döntésekről (írásban).

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztésért felelős: Kocsis Marianna hatósági ügyintéző.

4. Interpelláció.

5. Kérdések, bejelentések.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

A munkaterv elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület a 2021. II. féléves munkatervéről szóló határozatát hatályon kívül helyezi.

Erről értesül:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző

3.) Képviselő-testület tagjai - helyben

4.) Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői - helyben,

5.) Érintett előadók, előterjesztések elkészítéséért felelős személyek - helyben

6.) Irattár

Jászapáti, 2021. december 9.

Farkas Ferenc

polgármester

polgármester