szerda, július 24, 2024

Jászapáti Városi Önkormányzat - 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. -  Telefon: 57/ 540 100 - E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
szechenyi_terv_plusz.jpgszeszenyi2020banner

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Jászapáti főtér
Templom belső
Templom légifotó
Könyvtár
Könyvtár
Ravatalozó
Horváth Bölcsőde
Park
Szent István szobor

Önkormányzati meghívók

 • Meghívó - Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2024. június 25-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros, nyílt ülés +

  M E G H Í Tovább olvas
 • Meghívó - Jászapáti Város Képviselő-testületének 2024. június 27-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésére +

  M E G H Í Tovább olvas
 • Lakossági felhívás - MEGHÍVÓ TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00017 BELVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSEK JÁSZAPÁTI VÁROSBAN PROJEKT ÁTADÓ ÜNNEPSÉGÉRE +

  MEGHÍVÓ TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00017 belvízvédelmi fejlesztések jászapáti Tovább olvas
 • Meghívó - Jászapáti Város Képviselő- testületét 2024. május 16-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülés +

  M E G H Í Tovább olvas
 • Meghívó - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2024. május 16-án /csütörtökön/ 13 óra 00 percre +

  M E G H Í Tovább olvas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Lakossági felhívások

 • Másolat - Lakossági felhívás - Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek +

  Tisztelt mezőgazdasági vállalkozások!  Hivatalos tájékoztatás Tovább olvas
 • Lakossági felhívás - iskolaőri munkakör betöltésére +

  FELHÍVÁS iskolaőri munkakör betöltésére Tájékoztatom Tovább olvas
 • Lakossági felhívás - Közszolgálati Tisztviselők napja (július 1.) +

  Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tovább olvas
 • Lakossági felhívás - Semmelweis-nap +

  TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Tovább olvas
 • Lakossági felhívás - MEGHÍVÓ TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00017 BELVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSEK JÁSZAPÁTI VÁROSBAN PROJEKT ÁTADÓ ÜNNEPSÉGÉRE +

  MEGHÍVÓ TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00017 belvízvédelmi fejlesztések jászapáti Tovább olvas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZÉPISKOLAI TANULÓK, FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA (16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZÉPISKOLAI TANULÓK, FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

(16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.

A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető céljai első sorban,

-hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,

-hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

 

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- 16-22 év közötti életkor

- Jászapáti állandó lakóhely

- Jászapátin működő középiskola tanulója vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező egyetemi vagy főiskolai hallgató

- kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap

- egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül (erről nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak)

Előnyt jelent:

-4.00 tanulmányi átlageredmény

-nagycsaládban élő vagy egyedülálló szülő gyermeke

-szociálisan hátrányos helyzet

A megítélhető átlagos támogatás összege: 100.000,-Ft/fő/22 hónap, 4 egyenlő részletben (25.000,-Ft/alkalom) utalással 2020. december 31. napjáig bezárólag.

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:

-kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 6.

A pályázat kötelező mellékletei:

- Pályázati adatlap.
- Tanulói jogviszony igazolása.
- Előző félévi tanulmányi eredményről készült hitelesített igazolás.
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egyéb más forrásból nem részesül ösztöndíjban.
- Motivációs teszt (pályázati felhívás melléklete)

Hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.). A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP 1.5.3. ösztöndíj pályázat 16-22 év közötti korosztály számára”.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a támogatás elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2019. március 18. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

Adatkezelés:

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt adatait kezelje.

 

Jászapáti, 2019. február 20.

Jászapáti Városi Önkormányzat

 


 

PÁLYÁZATI ADATLAP

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében meghirdetett támogatásra

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZÉPISKOLAI TANULÓK, FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

(16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)

1.A pályázóra vonatkozó adatok:

Neve:______________________________________________________________________

Születési neve:______________________________________________________________

Anyja neve:_________________________________________________________________

Születési hely,idő:____________________________________________________________

Lakóhelye:__________________________________________________________________

Társadalombiztosítási Jele:_____________________________________________________

Adóazonosító Jele:___________________________________________________________

Állampolgársága:_____________________________________________________________

Telefonszám:________________________________________________________________

Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési számlaszám:________________________

___________________________________________________________________________

Oktatási intézmény, ahol a pályázó tanulmányait folytatja: ____________________________

 


 

2. A pályázó háztartásában élők adatai, jövedelmi viszonyai:

A pályázóval közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:______________fő

A pályázó háztartásában élők személyi adatai:

 

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

TAJ szám:

Rokonsági fok:

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

6.

         

 

A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Pályázó

A pályázóval közös háztartásban élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

         

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

         

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

         

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

         

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

         

6. Egyéb jövedelem

         

7. Összes jövedelem

         

 

A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem:_____________________________Ft/fő/hó

SZOCIÁLIS HELYZET:

A pályázó szülei elváltak:                                                        igen/nem

A pályázó szülei különváltak:                                                  igen/nem

A pályázó árva:                                                                       igen/nem

A pályázó félárva:                                                                   igen/nem

A pályázó állami gondozott, gyámolt:                                     igen/nem

A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant:            van/nincs

A pályázó családjában munkanélküli:                                    van/ nincs            

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő

KÉRJÜK, RÖVIDEN FOGALMAZZA MEG, MIÉRT TARTJA FONTOSNAK, HOGY TELEPÜLÉSÉN A FIATALOK HELYBEN MARADJANAK?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ÖN MILYEN TERÜLETEN TUDNA SEGÍTENI EBBEN?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Feltételek vállalása:

l  a településen történő elhelyezkedés és/vagy [1]l  önkéntes munka vállalása

5. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó).

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.

Hozzájárulok ahhoz, hogy Jászapáti város önkormányzata személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

A kitöltött pályázati adatlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.

Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.

Dátum:...........................................................

____________________
pályázó aláírása

(kiskorú esetén törvényes képviselő aláírása)

 


Tanulás iránti motiváció felmérése

(kérdőív)

Sor-
szám

Állítások

Jellemző

Nem jellemző

1.

Ha tanulok, az lebeg a szemem előtt, hogy így juthatok magasabb pozícióba (álláshoz, jobb munkahelyhez…).

   

2.

Ha elkezdek egy feladaton dolgozni, semmi nem tud kizökkenteni belőle.

   

3.

Csak azt szoktam megtanulni, ami érdekel.

   

4.

Célom a továbbtanulás, ezért alaposan tanulok.

   

5.

Ha rossz eredményt érek el, szégyenkezem a családom és a társaim előtt.

   

6.

Ha nem ez lenne előttem az egyetlen lehetőség, nem tanulnék.

   

7.

Magamtól is utánanézek a dolgoknak, hogy a kérdéseimre választ kapjak.

   

8.

Érdemes jól tanulni, mert új munkahelyi lehetőség lesz érte a jutalom.

   

9.

Néha úgy elmerülök a tanulásban, hogy elfelejtkezem minden másról.

   

10.

Ha valami érdekeset találok a tananyagban, sokszor hozzáolvasok – pedig nem lenne kötelező.

   

11.

Az eredmény a tudásom mércéje, ezért igyekszem minél jobban teljesíteni, tesztekben minél több %-ot elérni.

   

12.

Több időt fordítok a tanulásra, ha úgy érzem, hogy társaim többet tudnak.

   

13.

Szeretem, ha megdicsérnek azért, mert tanulok.

   

14.

Ha arra gondolok, hogy több tanulással jobb lehetőségeket érek el, szorgalmasabban tanulok.

   

15.

Az unalmasabb anyagokat is megtanulom, mert nem mindegy, milyen eredményem lesz.

   

16.

Ha jó eredményt érek el, sokan elismerően beszélnek róla – ezt szeretem.

   

17.

Attól félek, hogy nem tudok a családom elvárásainak megfelelni.

   

18.

Annyira tudom a figyelmem összpontosítani a tanulásra, hogy semmi sem tud megzavarni.

   

19.

Szeretek a dolgok mélyére ásni.

   

20.

Bánt, hogy mit gondolnak rólam a társaim, ha rosszul teljesítek.

   

21.

Ha többet tudok, jobban érvényesülhetek.

   

22.

Ha nem kapnék elismerést az eredményeimért, nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás.

   

23.

Élvezem, ha egy bonyolult feladatot önállóan meg tudok oldani.

   

24.

Ha egy problémát akarok megoldani, semmi sem tud eltéríteni.

   

25.

Csalódnak bennem otthon, ha rossz eredményt érek el.

   

26.

Az növeli a tanulási kedvemet, ha munkatársaim (környezetem) elismernek.

   

27.

A nagyobb tudás biztosítja, hogy később még komolyabb tudás birtokába juthassak.

   

28.

A jó eredményt otthon nagy elismeréssel fogadják.

   

29.

Az eredményes tanulás a legfontosabb a számomra.

   

30.

Nagyon kitartóan szoktam tanulni.

   

 

Értékelés:

Kedves Hallgató! Most összegezze válaszait!

Válassza ki azoknak az állításoknak a sorszámát, amelyek jellemzők Önre.

A sorszámokat keresse meg az alábbi értékelő listán és karikázza be.

Amelyik címszónál (jellemzőnél) a legtöbb bekarikázást tette, az ad Önnek a legtöbb indíttatást a tanuláshoz. (Természetesen az is jellemzi az Ön tanulási motivációját, amelyiknél még sok igen jelölést tett.)

Értékelő lista:

Továbbtanulás: 1, 4, 14, 21, 27.
Érdeklődés: 3, 7, 10, 19, 23.
Kitartás: 2, 9, 18, 24, 30.
Eredmények (magas pontszám): 6, 11, 15, 22, 29.
Társas pozíció: 5, 12, 13, 20, 26.
Jutalom a családban, környezetben: 8, 16, 17, 25, 28.

 


[1]                     Megfelelő rész aláhúzandó!

svajci bannerjasztanc banner

kormany tamogataski

Városi Hírek

Archív hírek

Városi események

Nincsenek események

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100

Eseménynaptár

Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

jaszsagi ivoviz projektipo

Designed by Notora Team Kft.