A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

HIRDETMÉNY - Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának, valamint Szabályozási tervének 2023. évi 1. számú módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat
Polgármestere

Ügyirat száma: JAP-MUSZ/65-4/2023.

HIRDETMÉNY

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdésének, illetve Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2017 (IX.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. § alapján ezúton tájékoztatom Jászapáti város lakosságát, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászapáti város hatályos Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának, valamint Szabályozási tervének 2023. évi 1. számú módosítását határozta el.

Rendezési célok:

Az 1. rendezési cél a jászapáti, 0265/12 helyrajzi számú, jelenleg egyéb ipari gazdasági területbe (Gip-2 jelű építési övezetbe) sorolt földrészlet átsorolása a szomszédos, kereskedelmi szálláshely célú különleges területbe (Kszr jelű építési övezetbe).

A 2. rendezési cél a jászapáti, 0265/13 helyrajzi számú földrészlet besorolásának hibajavítása az alábbiak szerint.

A 0265/13 helyrajzi számú földrészlet besorolása legutóbb 2019-ben módosult. Az e területre vonatkozó rendezési célt a 116/2019. (V. 22.) számú Képviselő-testületi határozat állapította meg. E szerint a cél a 0265/13 helyrajzi számú földrészlet egészének átsorolása volt annak érdekében, hogy azon szálláshely funkciójú épület létesülhessen. Ezzel szemben (vélhetőleg rajzi hiba folytán) a jóváhagyott településrendezési eszközökön a földrészlet egy része – a csatorna művelési ágú telekrész – közlekedési területbe, KÖu-2 jelű övezetbe került.

A 2. rendezési cél e rajzi hiba javítása úgy, hogy a jelenleg közlekedési területbe sorolt telekrész – az eredeti célnak megfelelően – Kszr jelű építési övezetbe kerüljön.

A rendezés alá vont területek a hatályos szabályozási terven (zöld szaggatott vonal jelzi az érintett településrész határvonalát):

tér

A Jászapáti város településrendezési eszközeinek 2023. évi 1. módosítása című véleményezési dokumentumok Jászapáti Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján ügyfélfogadási időben, valamint a település honlapján az alábbi címen tekinthetők meg.

www.jaszapati.hu

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. szám
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-12 óráig
Szerda: 8-12 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig és 13-17 óráig
Kedden és pénteken: az ügyfélfogadás szünetel

Kérem, hogy az észrevételeket, javaslatokat 15 napon belül - 2023. 04. 18. napjáig - papír alapon vagy elektronikusan írásban megtenni szíveskedjenek.

Javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket a következő címre küldjék meg:

Jászapáti Polgármesteri Hivatala
5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

vagy

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Felhívom a figyelmet arra, hogy vélemény, illetve módosításra javaslat csak közösségi érdekre vagy jogos magánérdekre vonatkozóan adható. A benyújtott vélemény a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A kifogást emelő véleményét indokolással alá kell támasztani.

A benyújtott véleményének tartalmaznia kell legalább a benyújtó tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását.

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem keressék településünk főépítészét:

Farkas Renáta főépítész: (30) 414-6325

Jászapáti, 2023. április 03.

Farkas Ferenc 
polgármester