A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Városi Könyvtár és Művelődési Központ Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Jászapáti Városi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Könyvtár és Művelődési Központ Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, István király út 6-10.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Damjanich út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Városi Könyvtár, Pájer Antal Művelődési Ház, Művészetek Háza és a Vágó Pál Helytörténeti Gyűjtemény vezetése, képviselete. Munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelősség az éves munkaterv és költségvetés elkészítéséért és végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, 150/1992.(XI.20.) Korm.rendelet 6/A.§ (1) pontja vagy a 6/B.§ (1) pontja szerinti végzettség és szakképesítés,

•         Közművelődési vagy könyvtárosi szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         ECDL

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Büntetlen előélet

•         Magyar nyelvtudás

•         150/1992.(XI.20.) Korm.rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Szakmai program, az intézmény fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Hatósági bizonyítvány

•         Szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző nyújt, a 57/540-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JAP-PU/130/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember.

•         Személyesen: Koczáné dr. Fehérváry Mária, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Jászapáti Város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3.§(9) bekezdése alapján került kiírásra. Az Igazgatói állás munkaviszony keretében tölthető be. A bérezés a Kjt. vezető vagy magasabb vezető beosztásra vonatkozó szabályai szerint, de az Mt. alkalmazásával történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszapati.hu honlapon szerezhet.

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100