A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Óvodai és iskolai szociális segítő - A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 24.

Jászapáti Család-és Gyermekjóléti Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jászapáti Család-és Gyermekjóléti Központ

Óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022. június 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ ellátási területén óvodai és iskolai szociális segítői feladatok ellátása az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt) rendelkezései alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         Főiskola, A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész 1/a. pontja szerinti, óvodai és iskolai szociális segítő részére előírt képesítés,

         Gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         B kategóriás jogosítvány,

         Magyar állampolgárság

         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

         3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja azt a tényt, hogy a Gyvt 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn

         Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is

         Nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevők pályázati anyagába betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baginé Gavaldik Lívia nyújt, a +36 30 5767960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Család-és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E4/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.

         Személyesen: Baginé Gavaldik Lívia, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 27. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat az intézmény vezetői teamje személyesen is meghallgatja. A pályázók a pályázat eredményéről 8 napon belül értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         csasegyejo.hu - 2021. január 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a csasegyejo.hu honlapon szerezhet.

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


Elbirkep 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100