A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Alkategóriák

A vásártér és környezetének komplex fejlesztése Jászapáti városban

A vásártér és környezetének komplex fejlesztése Jászapáti városban
projekt azonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00018
projekt címe: A vásártér és környezetének komplex fejlesztése Jászapáti városban
támogatás intenzitása: 100 %
vissza nem térítendő támogatás összege: bruttó 499.989.600 Ft
A projekt kezdete: 2022.05.01.
A projekt tervezett befejezése: 2024.06.30.

vásár

Elemek megtekintése...

A Szabadság utca útburkolatának felújítása

Kedvezményezett neve: Jászapáti Városi Önkormányzat
Projekt címe: A Szabadság utca útburkolatának felújítása
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00009
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: bruttó 200.000.000 Ft
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás
A projekt kezdete: 2023.03.01
A projekt fizikai befejezése: 2023.10.31.

Projekt leírás:

A projekt célja az önkormányzat jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében.

A projekt keretében a 3290 hrsz-ú Szabadság utca aszfaltburkolat felújítása 892 m hosszban (Petőfi S. utcától (telekhatártól) a Vágó Pál utca csatlakozásáig) valósul meg. Felújításra kerül a kétoldali útpadka az érintett útszakaszon és a burkolatban lévő megsüllyedt akna fedlapok szintbehelyezése, helyreállítása és a meglévő aszfalt útcsatlakozások felújítása is megtörténik.

1

Elemek megtekintése...

Jászapáti Futrinka szegregátumában élők életminőségének javítása társadalmi integrációs törekvéseken keresztül

Kedvezményezett neve: Jászapáti Városi Önkormányzat
Projekt címe:Jászapáti Futrinka szegregátumában élők életminőségének javítása társadalmi integrációs törekvéseken keresztül

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00002
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: bruttó 99.000.001 Ft
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás
A projekt kezdete: 2023.03.01
A projekt fizikai befejezése: 2025.10.31.

Projekt leírás:

A projekt a TOP_Plusz-3.1.2-21 azonosítószámú,  „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című felhívás keretében valósul meg. A felhívás célja elsősorban a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával és a TOP_Plusz-1.2.2 intézkedésével (szociális célú városrehabilitáció) összhangban, azt kiegészítve a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki. Fontos, hogy a szociális városrehabilitációs projekteket kísérjék végig közösségfejlesztő programok, amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját.

furtinkaszeg

Elemek megtekintése...

Jászapáti Futrinka telep 2 szegregátumának infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett neve: Jászapáti Városi Önkormányzat
Projekt címe: Jászapáti Futrinka telep 2 szegregátumának infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.2-21-JN1-2022-00003
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: bruttó 118.000.000 Ft
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás
A projekt kezdete: 2023.03.01
A projekt fizikai befejezése: 2024.08.31.

Projekt leírás:

A projekt keretében a Futrinka szegregátum infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A Széchenyi utca 2. szám alatti önkormányzati ingatlanban 2 db szociális bérlakás fejlesztésére kerül sor integrált területen. Ezen tevékenységre a projekt összköltségének min. 30%-a ráfordításra kerül. A fennmaradó építési költségből a szegregátum területén több útszakasz felújítása valósulhat meg. A beruházással érintett ingatlanok önkormányzati tulajdonban vannak.

futrinka2

Elemek megtekintése...

A Zsinagóga felújítása

Kedvezményezett neve: Jászapáti Városi Önkormányzat
Projekt címe: A Zsinagóga felújítása
Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-1.1.3-21-JN1-2022-00015
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: bruttó 150.000.000 Ft
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás
A projekt kezdete: 2023.03.01
A projekt fizikai befejezése: 2024.12.31.

Projekt leírás:

A projekt keretében a 5130 Jászapáti, Dósa u. 4. szám alatti Zsinagóga épületének felújítását tűztük ki célul. Az épület megújításával nem csupán egy turisztikai attrakcióval szeretnénk bővíteni a város programkínálatát, de emléket kívánunk állítani a Jászapátiból, valamint a Jászságból a 2. világháború során deportált zsidó honfitársainknak is. Ennek keretében az épület szakrális elemeit megőrizve, és esetenként újjá alkotva egy olyan tér létrehozásán dolgozunk, amely a város élénk kulturális életének aktív helyszíne lehet a jövőben.

Clipboard01zsina

Elemek megtekintése...


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100

jaszsagi ivoviz projektipo