Nyomtatás

1. 8. Közalapítvány

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetőségiei (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

„APÁTI” nevű települések Közalapítványa

Székhelye: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.
Alapító okirat kelte: 2008. május 20.
Kuratórium tagjai: Borsosné Nagypál Nikolett, Kis Beáta, Bodorkós Ferenc, Vincze Tibor, Keszei Endre Tibor, Modok Ágota, Fehér Józsefné, Lukács Sándor
Felügyelő Bizottság tagjai: Berente Szilvia, Tóth Imréné, Krachun Szilárd