A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

2 fő Óvodapedagógus

Önálló Óvodai Intézmény - Jászapáti

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Önálló Óvodai Intézmény - Jászapáti 2 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Fő Tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, iskolára való alkalmassá tétele

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Főiskola, Óvodapedagógus,

Érvényes erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előéletű, valamint vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20§(2d) és (2e) bekezdésében meghatározott okok nem állnak fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Diploma helyett abszolutórium is elegendő.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Oklevél másolat vagy igazolás az abszolutóriumról. Erkölcsi bizonyítvány . Önéletrajz. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallagi Imréné nyújt, a 0630/964-66-73 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Önálló Óvodai Intézmény - Jászapáti címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Fő Tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

Személyesen: Pallagi Imréné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Fő Tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Önálló Óvodai Intézmény honlapján - 2017. június 16.

Jászapáti Város Honlapján - 2017. június 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszapatiovoda.hu honlapon szerezhet.


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100