A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Lakossági felhívás - Javaslattételre Pájer Antal díj adományozása

Felhívás javaslattételre

(Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2005/IV.28./ rendeletéből kivonat, kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről)

Pájer Antal díj adományozása

A díj a városi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más jászapáti lakos, továbbá család számára adományozható, aki a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végez.

4.§

/1/ A kitüntetésekkel oklevél, és pénzjutalom jár. A pénzjutalom nettó 50.000,-Ft.

/2/ A kitüntető díjakat a polgármester adja át oklevél kíséretében.

/3/ Évente díjanként egy-egy kitüntetés adományozható.

/4/ A Pájer Antal díj a Magyar Kultúra Napja városi rendezvényen kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

/5/ Aki a kitüntetés odaítélése és a díj átadás között elhalálozik a kitüntetést az egyeneságbeli hozzátartozónak kell átadni.

/6/A kitüntetések posztumusz is adományozhatóak. A kitüntetések posztumusz adományozása esetén pénzjutalom nem jár. 

 

Az adományozás rendje

5.§

/1/ A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

a./ Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, bizottságai

b./ Oktatási intézmények nevelő-testületei

c./ Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője

d./ Intézmények, társadalmi szervezetek vezetői

e./Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat

/2/ A javaslatnak tartalmaznia kell:

a./ javasolt adatait,

b./ a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását.

/3/ A Pájer Antal díjra vonatkozó kitüntetési javaslatot minden év október 31. napjáig kell benyújtani Jászapáti Város Polgármesteréhez.

/4/ A kitüntetések adományozására a képviselő-testület jogosult.

6.§

A kitüntetésre vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő testület elé, amelyet előzetesen a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága megtárgyal.

Vegyes rendelkezések

8.§

/2/ A kitüntetéssel járó pénzjutalom fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében biztosítja.

Jászapáti Városi Önkormányzat