A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Pénzügyi Osztály

 Pénzügyi Osztály
Vezető: Kaszab Marianna
Telefon: 57/540-100/110
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.u

  • Baloghné Gulyás Mária - adó ügyintéző 
  • Tajti Ilona - munkaügyi ügyintéző
  • Tompa Katalin Andrea - pénzügyi ügyintéző
  • Sisa Dorottya - számviteli ügyintéző
  • Vágó-Káli Anett - pénzügyi ügyintéző
  • Csortosné Nagy Ilona - számviteli ügyintéző
  • Nagyné Jancsó Ilona - pénztáros
  • Léhiné Bordás Beáta - pénzügyi ügyintéző

Az önkormányzat az államháztartásról szóló törvényben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározott éves költségvetésének, a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának
összeállítása, évközi jelentések, beszámolók elkészítése. Az önkormányzat évközi gazdálkodásával kapcsolatos számviteli nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások készítése, a pénzügyi információ biztosítása. Az önkormányzati vagyon nyilvántartása, a változások átvezetés. A készpénz kifizetések, banki átutalások bonyolítása. A köztisztviselők, közalkalmazottak, és a fizikai dolgozók jogviszonyaival összefüggő kinevezések, átsorolások, módosítások elkészítése. A helyi adók, az ideiglenes és az állandó iparűzési adó, az idegenforgalmi adó, valamint az
önkormányzat által beszedett gépjármű adó, termőföld bérbeadásából származó bevételek, a környezetvédelmi bírság és a szabálysértési, helyszíni bírságból származó bevételek beszedése,
nyilvántartása, adatok kezelése. Az időszaki jelentések továbbítása a Kincstár felé. Kérelemre kiadjuk az adóigazolásokat, tájékoztatást nyújtunk.
1.) Ellátja a helyi és gépjármű adó, talajterhelési díj kivetésével, nyilvántartásával, köztartozások behajtásával kapcsolatos feladatokat. Végrehajtja az egyéb adóigazgatási feladatokat.
2.) Ellenőrzi az önkormányzati intézmények gazdálkodásának, pénzügyi tevékenységének hatékonyságát és szabályszerűségét.
3.) Szervezi és összehangolja az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozását. Ellátja és koordinálja az önkormányzat éves költségvetésének elkészítésével, annak évközi módosításaival kapcsolatos feladatokat, beleértve a költségvetési koncepció összeállítását is.
4.) Elkészíti a költségvetéssel kapcsolatos gazdasági, pénzügyi terveket, biztosítja az államháztartási információs rendszer szerinti, valamint a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásához kapcsolódó pénzügyi információkat.
5.) Koordinálja az önkormányzati intézmények gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos operatív feladatokat.
6.) Folyamatosan és teljes körűen vezeti a mérlegadatokat alátámasztó analitikus pénzügyi és számviteli nyilvántartásokat.
7.) Elkészíti az önkormányzat költségvetési beszámolóját. Kezeli az önkormányzat pénzügyeit, biztosítja és összehangolja az önállóan gazdálkodó intézmények pénzellátását.8.) Ellátja a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság adminisztrációs feladatait, döntéseinek előkészítését és végrehajtását.
9.) Haladéktalanul intézkedik jogszabályban meghatározottak szerint a szilárd hulladékkal kapcsolatos díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében.
10.) Ellátja a munkaügyi és bérelszámolási feladatokat.
11.) Vezeti az önkormányzati vagyonkatasztert, gondoskodik a naprakész karbantartásáról.
12.) Gondoskodik a Hatósági és Szervezési Osztály által megállapított szociális ellátások utalásával kapcsolatos feladatokról.
13.) Ellátja a szociális, gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó ellátások igénylésével kapcsolatos feladatokat.
14.) Ellátja a Közbeszerzési Szabályzatban az osztály részére meghatározott feladatokat.
15.) A pénzügyi- informatikai rendszerrel kapcsolatban:
- Betartja az informatikai szabályzatban az informatikai rendszerek működtetésével, az adatvédelemmel kapcsolatban előírt szabályokat.
- Az informatikai szabályzatban előírtak szerint hozzáférési jogosultsága van a munkaköri leírásokban feltüntetett programokhoz.
- Az adatfeldolgozás során a számítógép- vagy programhibából adódó adatvesztés esetén az adatrögzítést azonnal befejezi és a további adatvesztés elkerülésére az informatikai felelőst
haladéktalanul értesíti.
- Számítástechnikai feldolgozásra csak tartalmilag és formailag ellenőrzött adatokat rögzít.
- A nyilvántartási rendszerekhez hozzáférési jogosultsággal rendelkezők névsoráról, folyamatos, naprakész nyilvántartást vezet.
- Felelős a számítástechnikai gépparkot lefedő telepítésért, naprakész és folyamatos üzemeltetésért, frissítésért, a vírustámadások elleni védekezés megszervezéséért.
- Az újonnan vásárolt számítógépekre azok rendszerbe állítása során telepítteti a víruskereső programot.
- A vírus észlelését követően feljegyzi a vírus és a fertőzött file nevét, továbbá a munkaállomás számát (helyét), gondoskodik a vírus további terjedésének megakadályozásáról és a vírus szakszerű kiirtásáról.
- Betartja, és folyamatosan figyelemmel kíséri az informatikai szabályzatban és a katasztrófa elhárítási tervben rögzített előírások végrehajtását, javaslatot tesz azok módosítására.
- Javaslatot tesz az informatikai stratégia tartalmára, figyelemmel kíséri az abban rögzítettek végrehajtását.
16.) Szabályzatot készít az unió által támogatott fejlesztések lebonyolításának önkormányzati szintű feladatairól, a döntési jogkörökről, ellenőrzési rendjéről, az ellenőrzésért felelős személyek
feladatairól.
17.) Ellátja az Európai Uniós forrásból támogatott fejlesztések pénzügyi ellenőrzését.
18.) Ellátja a személyzeti nyilvántartással kapcsolatos feladatokat, szervezi a köztisztviselők oktatását, képzését.
19.) Elszámolja a hivatali gépjárművek üzemanyag felhasználását, ellenőrzi a menetlevelek vezetését.
20.) Elkészíti és lebonyolítja a Műszaki Osztály vezetőjével közösen az uniós alapból finanszírozott pályázatok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, melynek ellátása során figyelembe kell venni a gazdasági programban, szakmai, ágazati tervekben meghatározott célkitűzéseket.

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100